Нов начин за измерване

цялостна преценка за относителна стойност на тези характеристики или атрибути в краткосрочен план като сам си определя критерии. През последните години е разработен нов метод на измерване основан на математическата психология и психометриката. С този метод маркетинг-мениджърите могат да определят относителното значение на даден продукт или услуга или различните части на даден продукт. Например колко чувствителни са потребителите към цената и как биха реагирали при нейната промяна с 10% нагоре или надолу.

Предимствата на този тип знания за планиране на маркетингова стратегия са значителни. Те могат да бъдат полезни при изменение на настоящите продукти или услуги както и при създаването на нови.


Как работи обединеното измерване


За да разберем как работи обединеното измерване, предлагаме компании, които са заинтересовани от препарат за премахване на петна от килими и тапицерии. Техническият екип е разработил нов продукт, който е проектиран да се справя трудни и упорити петна. Определят се пет фактора, които се очаква да повлияят на потребителските предпочитания: дизайн на опаковката, марка, цена, одобренив от Good Housekeeping и гаранция за възстановяване на парите.

Вземат се под внимание три вида опаковки, които са отбелязани на фигура 3.1 и три марки K2R, Glori и Bissel, съшо така има и три алтернативи за цена - 1,19, 1,39 и 1,59. Като се вземат тези фактори има общо 3 * 3 * 3 * 2 * 2 = 108 алтернативи, които би трябвало да бъдат изследвани, ако се вземат предвид всички възможни комбинации от петте влияещи фактора. Разходите при администрирането на потребителската оценка в проучване с такъв мащаб ще бъдат твърде високи. В такъв случай изследователите биха могли да използват специален експериментален дизайн наречен ортогонален масив, при който са подбрани такива тестови комбинации, при които петте фактора са балансирани, така че теглото им да се отчита поотделно. В долната част на фигурата 3/1 показва ортогонални масив, който включва само 18 от 108 възможни комбинации, които фирмата желае да провери за всеки случай. За теста се правят 18 карти, на всяка от които има скица на трите опаковки A, B и C, както и


Други реферати:
Анализ на управлението във фирма Доби прес ЕООД
Избор на специфична (проблемно ориентирана) конкурентна стратегия на фирмите Монбат АД и Елхим Искра АД
Законови нормативни актове
Доклад за дейността на фирма Нестле ООД-България
Анализ на производителността на труда и работната заплата


Изтегли рефератаАнализ на производителността на труда и работната заплата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия