Нов начин за измерване

информация за всеки от останалите четири фактора - цена, одобренив от Good Housekeeping (или не) и гаранция за възстановяване на парите (или не). След като описва новия продукт на функции и особености, се дават всички 18 карти на анкетираните, за да ги подаредят по ред на тяхната вероятност за покупка. За да се определи кой вариант е най-харесван, анкетираните записват в една колона оценка на всеки вариант, като 1 е най-високата оценка.


Пресмятане на полезността


Изчисляването на ползата от всеки фактор се определя от това как той влияе на потребителските оценки и се извършва от компютърна програма. На фигура 3.2 са показани компютърни резултати от проучването.

Както може да се наблюдава във фигура 3.2, съществува полезност във всяко ниво на всеки фактор. Например за да се намери полезността на първата комбинация от фигура 3.1 трябва да разгледаме полезността на всеки фактор в петте графики от фигура 3.2 - U (A) = 0,1; U (K2R) = 0,3 ; U ($1,19) = 1,0; U (No) = 0,2; U (No) = 0.2. Следователно общата полезност е 1,8, a ползата от комбинацията 18 е 3,1 (0,6 0,5 1,0 0,3 0,7). От фигурата се вижда, че ако комбинация 18 се измени така, че вместо дизайн B, да включи дизайн C, найната полезност би била по-висока. Това е най-високата възможна полза, въпреки че тази комбинация не е включена в първоначалните 18.

Определяне на значението


Когато вниманието се съсредоточи само върху дизайн на опаковката се вижда, че дизайна на опаковка B показва най-висока полезност. Можем да срвняваме полезността от фактор до фактор, докато получим тяхната относителна важност.

В случая с препарата за премахване на петна, диапазона на полезност е:

Дизайн на опаковки (1.0-0.1 = 0,9)

Марката (0.5-0.2 = 0,3)

Цена (1.0-0.1 = 0,9)

Одобрение от Good housekeeping (0.3-0.2=0.1)

Гаранция за възстановяване на парите (0.7-0.2 = 0,5)


Други реферати:
Синтаксис на PHP. Променливи и типове данни
Функционално програмиране
Преглед и история на компютърните системи
Графичен потребителски интерфейс
Обектно-ориентирани възможности на PHP


Изтегли рефератаОбектно-ориентирани възможности на PHP - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия