Нов начин за измерване

Колко важна е връзката на всеки фактор с останалите? В долната част на фигурата 3.2 е показан относителния дял на полезността. Както вече беше отбелязано дизайна на опаковката и цената са най-важните фактори и предствляват две трети от общия спектър на полезността. Относителното значение на всеки фактор, зависи от нивата заложени в проекта, например ако цената варира от $1.19 до $1.89, найната относителна важност може да превиши тази на дизайна на опаковката.


Управленски последици


От гледна точка на маркетинг мениджърът важният въпрос е как тези резултати могат да бъдат използвани в маркетинговата стратегия на продукта. Разглеждането на фигура 3.2 предлага няколко насоки за решение на този въпрос:


С изключение на търговска марка, най-желания продукт ще бъде с опаковка дизайн B, с гаранция за възстановяване на парите, одобрение от Good Housekeeping и цена на дребно $1.19.


Полезността на продукт с цена $1.39 е с 0.3 по-ниска от тази на продукта с цена $1.19. А гарацията за възстановяване на парите включва увеличение от 0.5 за компенсация на по-високата цена.


Използването на одобрение от Good Housekeeping е свързано с незначително увеличение на полезността. Следователно дори да използва това компанията ще увеличи много малко првлекателността на продукт като цяло.


Програмата за използване на трите марки предвижда оценяване стойността както на собствената марка, така и на тези на конкурентите.


Други реферати:
Пътищата на любовта
Конституционната монархия в Русия
Могъщество на българската държава при цар Иван–Асен II
Ньойски мирен договор
Распутин - Атентати и атентатори на XX век


Изтегли рефератаРаспутин - Атентати и атентатори на XX век - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия