Нов начин за измерване

В много класове продукти, като например автомобили, къщи, офис техника, възможните фактори са безброй много и твърде скъпи за тестване. В този случай изследователите прибягват до словестно описание на основните фактори.

Проведено е пручване сред собственици на автомобили от Rogers National Research. Изследователите от горивото, цената, страната на производство, максимална скорост, просторност и потребителските предпочитания за дължина на новия автомобил. Потеребителите трябва да оценяват по два фактора.

В това пручване е установено, че потребителските оценки са тясно обвързани с вида на колата, която в момента притежават. Важни фактори за оценките са вида на горивото и страната на производство. Изненадващ е факта че собствениците на гориво са по-обвързани с икономията на гориво. Потеребителите смятат, че колата трябва да бъде по-икономична в сравнение с другите от нейния клас.


Маркетингова стратегия Симулации


До сега разгледахме различни приложения на обединеното измерване, както и някои други техники като например Appendix 3A. Предстои да се запознаем с измерване на полезността при разработване на стратегически маркетинг симулатори. Това е основното приложение на обединеното измерване.

При мащабно проучване на потребителските оценки за самолетните услуги са разработени 25 различни варианта. Полезността на всяка функция е разработена спрямо основната цел на пътуването. Полезността за всеки от различните видове услуги се различава от продължителността и целта на полета. Освен потребителските оценки за самата услуга, потребителите трябва да оценят и чисто техническите параметри при всеки полет. Тези два вида информация са основа за разработване на симулация за намолетни услуги. Всяка нова услуга се оценя през базов период. Симулатора показва конкурентни комании, които ще загубят и такива, които ще спечелят, в зависимост от степента на промяна на услугата.


Други реферати:
Рефлексия. Анализ на рефлексивния подход
Съвременни предизвикателства в обучението и рехабилитацията при децата с увреден слух
Съгласната-Г – артикулационни упражнения
Теории за ученето
Трудното дете и детето в неравностойно социално положение като социално-педагогически проблем


Изтегли рефератаТрудното дете и детето в неравностойно социално положение като социално-педагогически проблем - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия