Нов начин за измерване

Освен в еденични и специални проучвания, обединеното измерване може да се използва за текущо наблюдение на потребителските оценки.


Перспективи и Ограничения


Както всяка нова технология обединеното измерване е трудно за развитие и приложение към надтоящия етап. За сега относително малко компании експериментират с този метод. Обединеното изследване е изправено пред същите ограничения както всички други изследваня и лабораторни техники. Чрез метода на обединеното измерване успешно са прогнозирани действителните продажби и пазарен дял, но все още е твърде слабо разпространено за да има убедителни резултати.

Някои продукти или услуги могат да включват полезни функции за решение, не не са адекватно идентифицирани за обединено измерване. Някои продукти или услуги не могат да бъдат описани на съставните им части.

Въпреки ограниченията пред обединеното измерване разбирането на потребителското мнение става чрез оценяване на сложни алтернативи и изборът между тях.
Други реферати:
Андрешко
Ботев-произведения
До Чикаго и назад-Чикагското изложение
Мотивът за страданието в Зимни вечери
Копнежът по красота и добро в стихотворението Прозорец


Изтегли рефератаКопнежът по красота и добро в стихотворението Прозорец - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия