Ньойски договор

Стателова, Е, Ст. Грънчаров “История на нова България1878-1944”

стр. 326-338 стр. 384-388


Вторият национален погром


След България от воийната излизат една след друга Турция, Австро-Унгария и Германия, които подписват примирие със Съглашението. Военните действия по бойните полета се прекратяват и идва ред на дипломацията. В края на 1918 г. държавите победителки вече подготват свикването на международната конференция за мир,на която трябва да бъдат наказани победените. Враждебните настроения срещу Централните сили и техните съюзници в съглашенските страни изключват възможността за сключване на справедлив мир. Между Англия, Франция и САЩ е постигнато съгласие конференцията да се състои в Париж и свикването и да стане в началотона 1919 г. Решено е мирните договори да се изработят от представителите на петте Велики сили-Англия, Франция, САЩ, Италия и Япония, а делегацията на останалите държави(СХС кралство, Гърция, Румъния, Полша, Чехословакия и др.) да могат да правят писмени и устни предложения или възражения по тях.

Официалното откриване на Парижката мирна конференция става на 18 януари 1919 г. , като за председател е избран премиерът на фернската република Жорж Клемансо. Съдбата на сразените държави, между които е и България, ще се обсъжда в продължения на цяла година. След подисването на Слунското примирие започва окупация на страната от съглашенските части, които се настаняват на възлови транспортни пунктове. През българската територия преминават и войските, които трябвало да действат срещу Австро-Унгария и Германия. По пътя си окупационните части вършат насилие, грабежи и безчинства над населението, чрез реквизиции ограбват последните запаси от храни, разполагат с транспорта и прекъсват телефонните връзки на страната с външния свят. С най-безцеремонни и груби действия се отличават фенските войски. Надеждите на правителството на Малинов, че Антантата ще прояви по-голямо великодушие, скоро се изпаряват.

Обрачът се затяга от ден на ден-пише в началото на октомври Добрович до бившия цар-и яремът на Съглашението натежава все повече и повече”.

Поведението на окупационните войски засилва и без това съществуващото недеволство в страната. Докато правителството се старае да поддържа добри отношения, командващия ген. Кретиен, на места населението открито се противопоставя на грабежите и отказва да изпълнява наряди за доставка на хляб, брашно, фуражи, дърва и др. Победителите не се колебаят да вършат нарушения на договора за примирие- увеличават контингента на войските в страната, както и постигнатото споразумение за прехраната им. От България започват да се изнасят храни за частите в Румъния и в Източна Сърбия. Страната е затрашена от глад, а правителството трябва да се грижи за хилядите бежанци, дошли, след като българските военни и граждански власти се изтеглят от Македония и Моравско. В големите градове избухва тежка епидемия от испански грип, който взема много жертви.Земеделците и тесните социалисти засилват агитациите си сред демобилизираните войници. Призовават населението към неподинение на властите, а в Народното събрание открита антимонархическа пропаганда.

Усложнената вътрешна обстановка налага преустройство на кабинета на широка коалиционна основа. Със съгласието на Цар Борис ІІІ министър-председателят започва преговори със земеделци, широки социалисти и радикали, които настояват да получат по две министерски места.След продължителни разговори се постига съгласие в правителството да има четири демократи, един радикал, един народняк, един широк специалист и по един земеделец от съществуващите две крила на съюза. Преустроеният кабинет на А. Малинов, назначаен на 17 октомври 1918 г. , е в състав: Т. Теодоров-министър на външните работи, Н. Такев-на вътрешните работи, Ст. Костурков- на народната просвета, А. Ляпчев- на финансите и управляващ земеделието, Ал. Малинов- на правосъдието, С. Савов- на войната, Я. Сакъзов- на


Други реферати:
Същност и класификация на активите и пасивите
Теория на счетоводството
Условия за отчитане на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията и услугите
Управленско счетоводство
Организация на счетоводството в бюджетните предприятия


Изтегли рефератаОрганизация на счетоводството в бюджетните предприятия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия