Обективната необходимост от PR в съвременния свят

ОБЕКТИВНА НЕОХОДИМОСТ ОТ PR В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТИсторията на PR е безкрайна, толкова стара , почти колкото и светът. PR не е точна наука, а мъдро действие и предизвикателство в сложни ситуации, способност да преодолява трудностите чрез добрата комуникация по пътя към другите.

В съвременния свят PR е необходимост, “ спойката между всичко” / Т.Харис, стр.17/. Той е мостът към публиката , към социалната сфера, ключов елемент към лидерство. PR е енергията, която движи бизнеса, направлява мениджърите, указва посоката на организацията.

PR придобива за всяка организация стратегическо значение . Чрез технологията на PR се изгражда имиджа, визията на всяка компания , ефикасно управление на общественото мнение в полза на организацията. Той е фундаментът върху , който се гради самоуважението, уважението към гражданите и обществото, стимулиране на творчеството, свободата на мисленето, лоялността към клиентите и респектиране на партньорите, комуникативността и етичността, спазвайки нормите и изискванията са световните и Европейски стандарти. Разбирателството, добрият диалог при комуникациите с публиките и медиите са в основата на същността на PR. Чрез пъблик рилейшънс светът ще обедини усилията на хората, ще ги направи по-добри към себе си и другите, ориентирани към една обща цел - успех и благополучие.

Общуването е неделима част от ежедневието на човека. Общуваме в семейството, на улицата, в трамвая, с колегите на работното място, дори и в мислите си, и всеки носи отговорност за изказаните думи. PR притежава индивидуалност, характерна за всеки индивид. Притежава собствен облик и идентичност, които в различните точки на света е различна . Истинският PR е пример за етичност в осъществяването на комуникирането. Днешното общество, в което живеем е общество от комуникационен тип и от тази гледна точка, за да функционира нормално и ефективно, се нуждае от PR. Пъблик рилейшънс е свързващото звено към околният свят, посредникът в комуникацията, който събира, анализира и осмисля информацията , като я превръща в


Други реферати:
Една съдбовна любов
БАЗИ ДАННИ В УПРАВЛЕНСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Управленски информационни системи
Автомобилна индустрия


Изтегли рефератаАвтомобилна индустрия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия