Обектно ориентирано програмиране с JavaScript

методи на обекта
Нека да дефинираме обекта Circle :

function Circle(radius){
this.radius = radius;
}

var bigCircle = new Circle(100);
var smallCircle = new Circle(2);
Сега нека да дефинираме няколко функции, които ще използваме по късно
function getArea(){
return (this.radius*this.radius*3.14);
}

function getCircumference(){
var diameter = this.radius*2;
var circumference = diameter*3.14;
return circumference;
}
Сега нека да променим конструктора на обекта Circle
function Circle(radius){
this.radius = radius;
this.getArea = getArea;
this.getCircumference = getCircumference;
}

 По този начин се присвояват функциите getArea и getCircumference към нашия обект , правейки ги по този начин методи -функции принадлежащи към обекта Circle. Може да ползваме методите както всяка нормална функция, но трябва първо да имаме достъп до обекта в на които принадлежи функцията.Звучи малко уплетено не ето сега и примерите които ще направят всичко по-ясно:

alert(bigCircle.getArea()); // ще покаже 31400
alert(bigCircle.getCircumference()); // ще покаже 618
alert(smallCircle.getArea()); // ще покаже 12.56
alert(smallCircle.getCircumference()); // ще покаже 12.56

 

Тук приключва първа част на тази статия но се надявам дори и с тези напътствия да сте навлезли малко в обектно ориентирания JavaScript.Други реферати:
Доклад Тwitter
Историческа справка за развитието на маркетинговия подход
Котлър за маркетинга
Инфраструктура за област Русе
Маркетингов план


Изтегли рефератаМаркетингов план - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия