Обикновена мозайка

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия ''Арх. Георги Козаров''


ОБИКНОВЕНА МОЗАЙКА


  • Приложение, видове. Материали.

Приложение - за коридори, санитарни възли, складови помещения и др.

Мозайките са двупластови настилки. Състоят се от основен пласт /хастар/ и горен /мозаичен/ пласт. Хастарът се изпълнява от циментов разтвор 1:3 /М10/, а горният пласт - от цимент и мозаични камъчета в съотношение от 1:2 до 1:2,5. Мозаичните камъчета се добиват от различни скали но най-често от мрамор.

Видове - оцветена, неоцветена, с бордюри.

Материали:

Цимент - използва се като свързващо вещество. Може да се употреби обикновен или бял цимент с марка над 35. Той се съхранява на сухо и проветриво място. Цимент, който е престоял повече от 4 месеца не се употребчва без лабораторно изпитване. Предимството на белия цимент е доброто му оцветяване.

Оцветители - оксидни бои.Те трябва да бъдат с ясен цвят, трайни и светлоустойчиви.

Мозаични камъчета - получават се от натрошаване на разноцветни мрамори или други твърди скали. Имат различна големина и цвят. Те се пресяват и сортират по номера - от 2 до 10. Най- малките камъчета – номер 2 се наричат още "грис". Камъчетата имат ръбеста структура. Те трябва да са чисти от примеси. Съдържанието на остатъчно каменно брашно в тях не трябва да надвишава 5%. Доставят се в хартиени торби по 40 кг или в насипно състояние.

Пясък - той трябва да отговаря на същите изисквания, както пясъка за мазилки. Най-добър е този с диаметър на зърната около 2 мм.

Вода - за направа на мозайки се използва само чиста вода, която не съдържа вредни примеси - киселини, соли, мазнини и др.

  • Машини, инструменти и пособия. Приготвяне на мозаични смеси.

Машини, инструменти и пособия.

С общо предназначение - метър, либела, нивелачен маркуч, мистрия, мастар, маламашка, кофи, зидарски канчета лейки и др.

За направа на мозайки - метален валяк, стоманени четки, шила, длета, лопатки, стоманени стъргалки, бучарден чук, мерни сандъчета и др.

Освен това се използват различни шлифовъчни машини.

Приготвяне на мозaични смеси.

Мозаичната смес за горния пласт се приготвя, като се спазва съотношението между цимента и мозаичните камъчета, Камъчетата могат да бъдат от една или от различни фракции. При по - дребните камъчета /от рода на гриса/ това съотнишение е 1:1,5, а при по-едрите - 1:2. Изисква се свързващото вещество и камъчетата да имат еднаква твърдост. Това е важно както за търкането на мозайката, така и за равномерното й износване.

За цветните мозайки оцветителите се прибавят към цимента на сухо и сместа се бърка, докато се получи еднакво оцветена маса. След това пак на сухо се прибавят мозаичните камъчета и се размесват добре. За да не се отмие циментът при ръчно забъркване, се препоръчва водата да се налива с лейка. След неколкократно прехвърляне на сместа с лопата се приема, че тя е готова. Консистенцията на получената смес трябва да отговаря на слягане20мм, измерено със стандартния конус. Ако не разполагаме с конуса, стискаме малко количество от сместа в ръка - ако тя не излиза между пръстите, това означава, че консистенцията е добра. Излишната вода отслабва мозаичната смес.

За да не се получат различия на мозайката в едно поле, необходимо е всички порции /хармани/ да са с еднакви пропорции и от едни и същи материали, измерени с еднакви съдове. Количеството на водата също трябва да е еднакво, защото тя оказва влияние не само върху здравината, но и върху цвета на мозайката. Ако се наложи да се разбърка по - голямо количество мозаична смес на сухо, е необходимо тя да се покрие с мушама, за да се предпази циментът от навлажняване или разпиляване.


Други реферати:
Писмеността по българските земи
Пищови по славянско странознание
Подготовка, общ ход и характер на въоръжената борба на море през първата световна война
Политически системи
Политически, религиозен и стопански живот на Източната Римска империя през периода 330 -518 г.


Изтегли рефератаПолитически, религиозен и стопански живот на Източната Римска империя през периода 330 -518 г. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия