Образите на Нено и Неновица в 1 и 2 глава на повестта Маминото детенце

Образите на Нено и Неновица в 1 и 2 глава на повеста ,,Маминото детенце"


В повеста ,,Маминото детенце" Любен Каравелов разкрива живота на част от чорбаджийското съсловие от времето на Възраждането. Той го изобразява не само интересно,но и безпощадно изобличава моралната същност на това съсловие от българското общество.В творбата писателят изявява своето голямо умение да създава силни и ярки образи,чрез които да завладява читателя и убедително да му въздейства.

В тази повест Коравелов постига най-образното и живо разкриване на моралното разложение и израждане на българското чорбаджийство.В нея е прокарана идеята,че животът без труд и цел е безперспективен и обречен на загиване.Това той доказва чрез образите на Нено и Неновица в 1 и 2 глава.

Майската картина в Казанлък,която Л.Каравелов рисува в 1 глава, силно контрастира на тишината и спокойствието в Неновия дом.Докато в трендафиловите градини кипи усилена работа,то под дебелата сянка на една кичеста круша в двора на чорбаджи Нено се чувства мързел и ленивост.Описанието създава усещане за веселие,бодрост,служи за фон,на които още по-ярко се откроява пустия живот на чорбаджиите.

След началното описание следва друго-на чорбаджи Нено.Неговият живот е живот в лентяйство,безделие и мързел.Няма нещо у него,което да не отвращава читателя.Образът на Нено е показан от Каравелов чрез гротеска.Фигурата му наподобява ,,две лебеници",които представляват ,,едносъщност и неразделност" и произхождат от едно ,,неразделно мазно тяло".Огромното тяло доказва безделието на Нено.Празничното облекло в делничен ден го прави смешен.Чрез умалителните ,,пръчици" и ,,елеченце" авторът иронизира огромните размери на героя.Нене напълно е загубил човешкия си облик-за уста,той има ,,дупка",за мустаци ,,черно-бели узрялки козина".На малката лебеница,която играе ролята на лице,са разпобожени и ушите и носът му,наподобяващи ,,червени подлоги".Очите,наречени ,,две черни точки",подчертават бездуховността на чорбаджията.Те гледат безизразно, лениво ,,шават насам,натам сънливо".Очите са прозорец към душата,но при Нено не е така,защато той няма такава.Ролята на портретното описание е изключително важна,тъй като външният вид отговаря на душата,а и читателят създава в съзнанието си напълно отрицателен образ,който предизвиква погнуса.

Любен Каравелов използва и речева характеристика.Нено е високомерен,алчен и същевременно прост и ограничен човек,със слугите се държи надменно,а пред жена си е нищожество.Той използва къси и несвързани изречения,мисълта му е хаотична.Прави дълги паузи,които са признак на ниската му култура и беден речник.В 1 и 2 глава Каравелов отрича героя си Нено.Той е нищожен и слабохарактерен,напълно безполезен човек.

Появата на Неновица,която е не по-малко отблъскваща от мъжа си,всява страх и респект.Както чорбаджията е давал заповеди на Иван,така сега е готов и той да приема заповеди от жена си.Неновица има ,,мазничко лице" и има ,,голямо сходство с ония двоеноги животни,които се отгояват за Коледа".Това описание показва тромавата походка на прекалено затлъстялото й тяло.Грозна външност и още по-грозна вътрешност притежава чорбяджийката.На външен вид тя изобщо не се отличава от съпруга си.Но в душата си,освен всичко друго е и алчна,зла,егоистична.Дори това,че няма свое име,а използва името на мъжа си говори за това колко е безлична.Образът й става още по-отвратителен,когато научаваме за най-голямата й мечта-да намери сто гроша и трите ,,жизнени начала" в нейния живот:,,да не излазя из къщата им онова,щото би могло да


Други реферати:
Отчитане на облигационните заеми
Система на счетоводните сметки. Двойно (двустранно) записване по сметките
Отчитане на данъците по Закона за корпоративното подоходно облагане
Делувиални почви, планинско-ливадни почви
Хумусно-карбонатни почви. Черноземи


Изтегли рефератаХумусно-карбонатни почви. Черноземи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия