Образът на Константин Кирил Философ според пространното житие на Кирил

Образът на Константин Кирил Филосов според пространното житие на Кирил

ЛИС

За личността на Кирил можем да съдим от творбите, посветени на него. Пространното житие на създателя на славянската азбука е създадено непосредствено след неговата смърт. Написано е в чест на светлата пу памет и за прослава на действената му добродетел.

Образът на Кирил отразява идеала на Средновековието за съвършена личност, за праведен християнин . Животът му трябва да стане илюстрация на благочестието и вярната му служба към Бога.

В съответствие с изискванията на жанра житието следва хронологичния разказ на жизнения път на героя до края на дните му. Спазено е изискването за съответствие между земното и божественото. Образът се изгражда като образец на подражание. Във всяко едно начинание Кирил се води от чисти помисли, посветени на делото и Бога.

Чрез символичния си брак със София (от гръцки - мремъдрост) Кирил става почитател на мъдростта и придава умение да вниква в същхостта на нещата. Той не обръща внимание на съншната, видимата им страна.

В житието има епизоди, които показват постоянния му стремеж към учението, изключителния му ум и талант. Умее с лекота да учи езиците , става блестящ оратор и полемист. За него богатствата и славата не са важни. Намира смисъла на своя живот в книгите и разпространяване на знанието между хората. Чрез силата на познанията си Константин Кирил Философ защитава смело и достойно християнските ценности, отхвърля нападките на противниците си. Речта му е изпълнена с мъдри изрази като пословици, цитати от световното писание.

Деянията на светеца са свързани с две основни идеи - общохристиянска и славянска. Подреждането им е във възходяща градация - спора с иконоборците, мисията при хазарите и сарацините, Моравската мисия. Кулминационният момент е беседата с триезичниците. Деянията на Кирил винаги са увенчани с успех, назависимо от трудността им. Най-великото дело на Кирил - създаването на славянската азбука е представено като акт на милостивия Бог. Двамата братя разпространяват писмеността в Моравия и Панония. Делото им обаче поражда много спорове.

Възлова сцена в житието е полемиката с триезичниците. Т. нар. триезичници са хора на догмата. Те смятат, че има само три езика, на които може да се слави Бог. По този начин те препоръчват пътя на вярата и не може да се стигне до сърцата на хората. В този спор Кирил показва завидни полемични умения. Той е безспорния победител в диспута. Привежда в защита на своята теза науспорими доводи, съобразени с разбиранията на тогавашното общество.

В житието се включват и чудеса за изграждането на светия образ на Кирил Философ. За най-голямо чудо се счита намирането на мощите на Климент Римски, защото се смята, че те имат благородна сила.

Финалната част на житието, описваща последните дни на светеца, извежда на преден план значимостта на делото на първоучителя. Заветът към последователите му е да пазят постигнатото и да продължават да славят Бог на славянски език.

Житиеписецът изгражда образа на Константин Кирил, за да създаде пример, образец на подражание. Той ги призовава като него да се стремят към духовно богатство и морална извисеност.


Други реферати:
Димитър Талев
Творчеството на Вапцаров
Червените ескадрони
Тютюн-Анализ
Трагедията на хуманиста Хамлет


Изтегли рефератаТрагедията на хуманиста Хамлет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия