Образът на Константин-Кирил в Пространното житие

Образът на св. Кирил е изграден според изискванията на агиографската традиция. Пространните и кратките жития, които се създават за всеки светец, са част от прозаическите жанрове в старобългарската литература. За разлика от предимно преводните повести, романи и разкази със светски характер, а също и от научните съчинения и от документалната проза, житията са пряко свързани с религиозният култ и представят официалната интерпретация на засегнатите в тях факти и въпроси. Следователно Пространното житие на св. Кирил е типично култово официално произведение.

Централният герой в него е задължително идеализиран, той е уподобен на апостол Павел и чрез него на Христос още в уводната част чрез думите на апостола:” Подражавайте на мене, както аз на Христа.” Изборът на библейски първообраз, с който се отъждествява славянският просветител, не е случаен. Неговото дело се схваща като апостолско от съвременниците му – той разпространява християнството сред славяните на разбираем на тях език и по този начин ги приобщава истински към неговите ценности. Точно затова Константин-Кирил Философ е представен като равен на първите апостоли. Наред с исторически доказаните му мисии сред славяните, в Рим и Венеция са му приписани и други апостолски дела – покръстването на хазари и на фулското племе.

Идеализацията на агиографските герои обхваща задължително техният произход, детство, деяния. Очевидно е, че в Пространното житие не е нарушено това изискване – Кирил произхожда от добър и знатен род. В детството му има поредица знаменателни факти – той се отказва от чужда гръд; сънува пророчески сън, в който избира София – мъдростта – за своя помощница; загубва сокола си по време на лов, за да се отскубне от преходните светски удоволствия. Особено място в характеристиката му има сънят – той е средство за преход към отвъдното, божественото. Освен това Кирил е на 7 години, когато сънува София, а числото седем изразява единението на земното начало, изградено от четирите посоки на света, и небесното начало, представено от Св. Троица. Неслучайно Кирил е седмото дете в семейството. И в двата случая е търсена християнската символика в числото 7.

В деянията на младият Константин се преплитат неговите качества на реален надарен и начетен учен и мисионер и задължителните дарби на апостол и богоизбран човек. Вероятно доста точно в Житието е предадено неговото учение, способностите му да постига изключителни резултати в областта на науката. Но успоредно с това


Други реферати:
Ресурсно осигуряване на ПР
Уикенд туризъм
Комисионерството при външнотърговските сделки
Съвременни форми на конкуренция
Предмет и метод на застрахователната наука


Изтегли рефератаПредмет и метод на застрахователната наука - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия