Обречеността и отъждествяването между живот и книга в Книгите на Атанас Далчев

- Лирическият Аз се обръща към никога непризовалата го любов. Несъстоялата се среща с нея е равнозначна на загуба на живота и света. Любовта, Животът, Светът са отъждествени с така и останалата непозната за лирическия човек истинска реалност, чийто антипод, отрицание (но може би и алтернатива) се оказват книгите.
Други реферати:
Биологична психология
Вземане на правилни решения при екстремни ситуации в спорта
Видове консултиране при кризи
Видове конфликти
Внимание


Изтегли рефератаВнимание - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия