Обща характеристика на Ренесансовата култура

средновековната универсалност, макар че и връзките на влияние и преплитане също не липсват - за пример ще посочим само, че редица от комедиите на Шекспир намират сюжетите си в „Декамерон" на Бокачо. И все пак развитието на всяка една от националните култури крие свои особености и свой уникален принос в общата европейска култура.

Единството на ренесансовата култура като общоевропейско явление се дължи на ключовия за учените от епохата, които изследват римската античност, принцип на „подра-жанието". Първоначално се подражава на древните като образец за настоящето. Когато този подход дава видимо добри резултати и италианските градове се превръщат в първи по красота и богатство в Европа, останалите кралски фамилии, градове и държави по континента започват да подражават на тях. Най-пряко и съзнато този процес се осъществява от френския крал Франсоа I (1515-1547) с помощта на сестра му Маргарита Наварска. Тя посредничи между двете национални литератури при френското усвояване на сонета и новелата. Като типично френско ренесансово произведение обаче би трябвало да се възприеме романът на Рабле „Гаргантюа и Пантаг-рюел", който се опира не на хуманистичната, а на средновековната народна литература. В Англия връзките се създават от учените хуманисти на ранния XVI век под знака на европейския авторитет на Петрарка. В средата на същия век обаче главна културна роля започва да играе театърът, а в литературата драмата, което не е характерно за Италианския ренесанс. Поради специфичното си историческо развитие Испания започва да приема италианските модели едва в края на XVI век, когато вече е създала стойностни художествени образци в драмата и романа.


Други реферати:
Южно Черноморие
Япония
Ценностите през поколенията
Правата на детето
Адаптирана Физическа Активност


Изтегли рефератаАдаптирана Физическа Активност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия