Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

Икономически факултет
Реферат

Тема: ОБЩА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА ФОРМИРАНЕ НА ОБЩНОСТТА КАТО ИКОНОМИЧЕСКО СТОПАНСТВОИзготвил: “Европейско икономическо сътрудничество”

Доц. Димитър Димитров

Фак. №

Спец. “Финанси – задочно”Благоевград


Други реферати:
Имануел Кант-отговор на въпроса Що е просвещение
Философия
Тема 2-Основен Философски въпрос и неговото решение (тема и пищов)
Фридрих Ницше
Човешката агоналност


Изтегли рефератаЧовешката агоналност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия