Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство

По-голямата част от контрола на ЕС в областта на експортните кредити се състои от нормативни текстове, които са разработени в рамките на ОНСР, и след приемането от ЕС са официално интегрирани в неговото законодателство. На равнище ЕС е приета Директива за застраховане на средносрочни и дългосрочни експортни кредити. Тя излага общите принципи за гаранционни споразумения, премии и обезпечения. Ръководните принципи/премии, обезпечения/ поставят ограничения на условията за експортни кредити, минималните размери на премиите, минималните плащания в брой, максималните условия на изплащане и минималните лихвени проценти. Също така има и ограничения върху отпускането на обвързана помощ.

Обвързаната помощ е помощ, която реално е обвързана с доставката на стоки и /или услуги от страната-дарител. Обвързването на помощта често се оказва инструмент, който лесно води до търговски деформации.

Участниците в ОИСР сключват споразумение, което влиза в сила от септември 1998 година за гъвкавост на финансовите транзакции. По-голямата част от транзакциите включват разплащателен риск за купувача. Този риск обикновено се покрива от държавата или от банковата гаранция.

Други инструменти за контрол на ЕО в областта на експортните кредити са: краткосрочната забрана-в страните-членки да предоставят официална помощ за експортни кредити за така наречените продаваеми рискове, т.е. търговски рискове на частни длъжници от страните в ЕС и от Австралия, Исландия, Канада, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, САЩ и Япония.


СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ


Принципа на взаимно признаване е ключов елемент от вътрешния пазар на ЕС. Споразуменията за взаимно признаване /СВП/ са най-лесни


Други реферати:
Урок по предмета „Човекът и обществото” за 3.клас
Функции в Excel
Частицата-Бог
Разнообразие в растителния свят (обобщение-3 клас)
Човекът и природата


Изтегли рефератаЧовекът и природата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия