Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство

Европейският съюз е най-важният световен общ пазар с 365 мил. Жители. На него се пада една пета от цялата световна стокова търговия. Като поощрява търговията в границата на общото икономическо пространство, ЕС се стреми към нейното безпрепятствено развитие по отношение на, и в останалия свят. Една от целите на съюза да постигне намаляване и премахване на митата. По този начин европейския бизнес може на конкурира при по-равнопоставени условия в трети страни.

Като цяло външната търговия на страните от съюза заема в момента около 38-39% от общия им експорт. Характерна черта е завладяване на нови пазари, износа на стоки. Данните по географски направления сочат, че експортът се увеличава за всички страни и региони извън Съюза. Най-важният търговски партньор на ЕС са САЩ, следвани от Швейцария и Япония. Основни страни за износа са също Русия, Полша, Норвегия, Турция и Китай. През 1997 година експортът е 718.5 милярда екю /+14.9% спрямо 1996 година/.

Освен от САЩ, Япония и Швейцария вносните стоки за ЕС идват в по голямата си част от Китай, Норвегия, Русия, Тайван, Полша и Южна Корея. Страните от Общността заемат около 18 % от световния внос и 20% от износа. От 1994 година насам разходите за внос са по-малко от разходите за износ. Това води до актив в търговския баланс през 1997 година възлизащ на 50.3 милярда екю. ЕС като цяло затвърждава позицията си на водещ световен износител.


Европейският Съюз в световната търговия


Износът от ЕС за промишлено развитите страни се увеличава с 14.9% през 1997 година. Това се дължи главно на разширяване на износа за Северна Америка, който нараства с 23.7%. Вносът в Съюза от индустриалните страни нараства с 14.9% през 1997 година. Ръст над средното ниво за ЕС е отчетен за импорта от Съединените Щати и


Други реферати:
Парите-функция и роля
Платежен баланс
Организация на безналични плащания в ТБ
Оценка на предприятие
Патенти


Изтегли рефератаПатенти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия