Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство

Канада, както и от СЦИЕ. Вносът на ЕС от Япония също се увеличава значително – с 13.1%.

Най-голямо е увеличението на износа в търговията с ОИСР, СЦИЕ и Северноамериканската асоциация за свободна търговия /СААСТ-NAFTA /.Търговията на ЕС със СЦИЕ всяка година бележи ръст в търговския баланс. През 1995 година активното търговско салдо е 11.5 милиарда, през 1996 година-20.7 милиарда и през 1997 година-26.8 милиарда екю. Търговският баланс с Китай показва противоположната тенденция: дефицитите нарастват всяка година, от 11.6 милиарда през 1995 година до 15.2 милиарда през 1996 година и дефицит от 20.8 милиарда екю през 1997 година.

ЕС предпочита изпреварващ внос на хранителни стоки, напитки, тютюн. Балансът по първичните продукти отбелязва нарастващ дефицит от 97.2 милиарда през 1997 година. В тази стокова група дефицита за горивата се увеличава значително достигайки 68.1 милиарда екю. Дефицитът за храните, напитките и тютюна през 1997 година намалява, за да достигне до 2.3 милиарда екю. През 1996 година вносът на първични продукти заема 28.1% от цялото. От него през 1996 година горивата отчитат най-голям ръст /23.9%/. През 1997 година увеличението е по умерено –5.3% . Храните, напитките и тютюна отбелязват през 1997 година ръст от 4.8%. Износът на първични продукти, суровини, различни от горивата през 1997 година се увеличава с 16.7%. По-малко е увеличението на експорта на храни, напитки и тютюн с 10.1%. Износът на горива през 1997 година е увеличен с 6.8%.

Търговската сила на ЕС това са промишлените стоки, чието салдо за 1997 година се увеличава над 150 милиарда екю. Правната основа на търговската политика е заложена в европейската общност.


Търговска политика на Европейския СъюзДруги реферати:
Размисъл върху творчеството на Вапцаров
Човек е голям колкото са големи мечтите му
Основни мотиви в романа Граф Монте Кристо
Човекът в информационното общество
Приятелството и предателството


Изтегли рефератаПриятелството и предателството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия