Обща търговска политика. Формиране на общността като икономическо стопанство

либерализация на търговията в света. Основни позиции и насоки на търговската политика на ЕС в контекста на СТО:

-Инвестиции: ЕС подкрепя приемането на многостранна основа на благоприятстващ режим за чуждестранните преки инвестиции, който би облагодетелствувал еднакво и инвеститорите, и приемащите страни; осигуряването на подходящите условия за чуждестранни инвестиции е предпоставка за развитието на търговията;

-Конкуренцията: ЕС счита, че е важно да се постигне състояние и условие на конкуренция, които да подкрепят ефективния пазарен достъп в все по-интегриращата се световна икономика;

-Търговските и трудовите стандарти: ЕС се ръководи от разбирането, че икономическия растеж трябва да се движи от либерализацията на търговията и еднакви трудови стандарти;

-Международно митническо споразумение: цели непрекъснато намаляване на митата;

-Комуникациите: подписването на Основно споразумение за комуникациите през 1997 година е важно за разширяването на обхвата на международните правила. Особено значение имат телекомуникациите;

-Отваряне на търговска политика спрямо по-слабите страни, за по-пълното им интегриране в световното стопанство и многостранната търговска система; ЕС улеснява достъпа до собствените си пазари за стоките от развиващите се страни в контекста на своята ОСП /обща система за преференции/ и подготвя развитие на спогодбите за пазарен достъп с партньорите си след 2000 година.

-ЕС е заинтересован от напредък в области като улесняването на търговията, международните стандарти и процедури съгласно Споразумението за техническите бариери пред търговията, правилата за произход на стоките, и в дебатите в СТО;

-ЕС полага усилия да развие своите споразумения за регионалната преференциална търговия. ЕС счита, че регионалните политики трябва да бъдат съвместими помежду си;


Други реферати:
Социална работа
Социология
Теми по икономическа социология (пищов)
Социология
Термини по социология


Изтегли рефератаТермини по социология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия