Общи изисквания за безопасност при изпълнение на СМР

отношението им към създаването на крайна продукция имат основни,спомагателни и подготвително-заключителни.

1)основни

-са онези процеси,в които се осъществява непосредствено целта на производството

-създава се на крайна продукция(сграда или съоражение)

2)спомагателни

-са различни транспортни процеси,добиването на материали и други

3)подготвително-заключителни

-са процесите,свързани с подготовката на строителната площадка-подравняване,строителство на временни пътища и други.

Според броя са изпълнителните,индивидуални и групови.В зависимост от използваните оръдия на труда и начина на въздействие върху предметите на труда процесите са:ръчни,частично механизирани,механизирани,полуавтоматизирани и автоматизирани.Делене на процесите на:протичащи при нормални условия и при видни за здравето на работника ъсловия(тунелно строителство,при приготвяне и полагане на бетона,бояджийските работи,заварките и други).Делене на процесите по тежест:леки,средни,тежки и особено тежки

-леки:лепене на тапети;

-средни:зидария,фаянс;

-тежки:ръчно приготвяне на разтвор на арматура,изкоп на почви;

-особено тежки:разбиване на бетон,ръчно трошене на чакъл,пробиване на дупки в скали и други.

Процесите според вида на завършената продукция,която се получава от тях могат да се квалифицират на:бетонови,зидарски,облицовъчни,тенекеджийски и други


Други реферати:
Язвената болест при свинете
Еволюцията
Измерение на модернизациатя
Общностите като предмет на антропологията
Реферат върху книгата ``Германия`` от Публий Корнелий Тацит


Изтегли рефератаРеферат върху книгата ``Германия`` от Публий Корнелий Тацит - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия