Общи изисквания за безопасност при изпълнение на СМР


2.Изисквания за безопасност при складиране и съхранение на строителните материали


-строителните продукти,изделия и оборудване

Доставят се на строителната площадка след подготовката на съхранението им.Транспортират се и се складират на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлатация.Правилата за съхранение и складирванв на продукти и изделия,чийто разтвор и състав или свойства могат да предизвикат увреждане на здравето на работещите,се разработват в инструкция за безопасност и здраве.Бутилки с пропан-бутан,кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в проветряеми помещения в количество за сменна работа.Прахообразни продукти се доставят,разтоварват,транспортират и съхраняват след като са взети мерки срещу разпрашаване.Подложките за подпиране на елементи и фигури от стротелни продукти и изделия трябва да има достатъчна якост и повърхността им да е почистена включително от сняг и лед през зимата.


-строителни отпадъци

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка.Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението и конкретните дейности по управление на отпадаците и отговорните лица по тяхното изпълнение.Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци през отвора на етажите,за тази цел се използват кранове,закрити улеи или други подходящи приспособления и съответно опаковка.Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа посредством улеи(сметопроводи),те се изпълняват и монтират така,че да не заплашват или замърсяват работната или околната среда.Други реферати:
Спортните организации от Закона за физическо възпитание и спорт (трета глава)
Основни химични процеси в аналитичната химия
Всекидневната култура
Жизнен цикъл на цианидите
Водните разтвори в природата и практиката на хората


Изтегли рефератаВодните разтвори в природата и практиката на хората - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия