Общи сведения за Добруджанско-Черноморските реки

Река Батовска води началото си от чешма, намираща се 500 м над с. Куманово. В началото тя представлява малък лъкатушещ поток със слаб наклон, подхранващ се допълнително от 11 чешми в селото.

Формата на долината от изворите до под с. Орешака е тясна с високи и стръмни склонове, достигащи до 80—90° наклон, залесени изцяло с нискостеблени гори: цер, бряст, леска и дрян. В този участък широчината на коритото е 1—2 м. Дъното е чакълесто-каменисто. На 2,5 км след с. Орешака формата на долината става коритообразна, като склоновете стават по-полегати в долната си част. Този характер се запазва до с. Оброчище, след което напречният профил на долината става трапецовиден и се запазва такъв до устието.

Общо взето, долината на реката от изворите към устието се разширява, като при последното има вече една широчина от 8 км. В този участък широчината на коритото се движи между 4—5 м със средна дълбочина 0,5 — 1,0 м. Дъното на реката от чакълесто и каменисто в най-долното течение става тинесто. Големият процентзалесеност се запазва, като в много участъци достига до 100%. Характерна особеност на р. Батовска е, че долината й е силно изрязана, като при устието дълбочината достига 500 м.Други реферати:
Тенденциите в българското изобразително изкуство
Основни познания по изобразително изкуство
Константин Щъркелов
Ервин Панофски-Смисъл и значение в изобразителното изкуство
Авторитаризъм


Изтегли рефератаАвторитаризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия