Общи указания за работа с PSpice A-D

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С PSpice A/D


Какво представлява PSpice A/D

PSpice A/D е симулационна програма, която моделира поведението на веригите, съдържащи аналого-цифрови елементи.

PSpice може да изпълнява следните видове анализи:

  • AC, DC и анализ на преходните процеси, както и тестване на реакцията на схемата на различни входни въздействия.

  • Параметричен, Монте Карло и анализ на чувствителността на схемата към най-неблагоприятно входно въздействие.

  • Анализ, позволяващ откриването на проблеми при синхронизирането, които се срещат само при комбинация от бавно и бързо предаване.

PSpice A/D притежава симулационна библиотека с около 11 300 аналогови и 1 600 цифрови модела на елементи, произведени в Северна Америка, Япония и Европа. Тези библиотеки съдържат множество модели с параметри, които могат да се използват при определени типове устройства. PSpice A/D поддържа също аналогово и цифрово поведение, така че можете да използвате описанието на функционални блокове на електрическата схема чрез математически изрази и функции.

Обсегът на моделите в PSpice A/D включва не само модели на резистори, кондензатори и биполярни транзистори, но и модели на предавателни линии със закъснение, отражение, загуби, дисперсия и прослушване, модели на нелинейни магнитни сърцевини с насищане и хистерезис, цифрови компоненти с аналогови входове/изходи и др.

PSpice съществува в три различни версии: PSpice A/D, PSpice A/D Basics и PSpice. В допълнение към PSpice A/D има и Evaluation и Student версии. Всяка версия предлага отделни свойства и функционалност, но би могло да се каже, че в основата на почти всички версии лежи PSpice A/D. Останалите версии имат само някои ограничения.


Какво представлява Probe

След като завърши симулацията, PSpice A/D извежда резултатите във вид на графики, чрез които може да се визуализира поведението на веригите и да се определи обосноваността на проекта. Вие можете да използвате графиките PSpice A/D за визуализиране на анализа и за интерактивно манипулиране с графичните данни, получени при симулирането. Този вграден анализатор се нарича Probe.

Probe използва графики с висока разделителна способност, така че можете да видите резултатите от симулацията както върху екрана, така и на разпечатка. На екрана, графиките се изобразяват в Probe прозореца на PSpice A/D работното поле. В действителност това представлява софтуерен осцилоскоп. Изпълнението на PSpice A/D симулирането отговаря на създаването на опитна схема, а изпълнението на графичния анализ съответства на „разглеждане на тази схема с осцилоскоп”. Разгледани заедно симулацията и графичният анализ, представляват повтарящ се процес. След анализиране на симулационните резултати, вие можете да усъвършенствате вашата схема, след което отново да преминете към симулиране.


С помощта на графичния анализ можете:

  • Да разгледате симулационните резултати в многобройни Probe прозорци.

  • Да сравните симулационните резултати от няколко схеми в един Probe прозорец.

  • Да покажете данните за напрежението, тока, мощността и шума.

  • Да покажете комплексни аритметични изрази, които да се използват при основните измервания.

  • Да покажете Фурие преобразуванията на тока и напрежението.

  • Да покажете аналоговите и цифрови графики едновременно при обща временна база (за смесената аналого-цифрова симулация).


Други реферати:
Родина, майка и любима в творчеството на Яворов
Смях и печал в света на старовремските българи
Страданието и състраданието в поетичния цикъл на Христо Смирненски Зимни вечери
Христо Смирненски-Зимни вечери-Светът на човешката мизерия (ЛИС)
Черноризец Храбър-За буквите-възхвала на славянската писменост


Изтегли рефератаЧерноризец Храбър-За буквите-възхвала на славянската писменост - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия