Общностна идентичност и културни стереотипи

ОБЩНОСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРНИ СТЕРЕОТИПИ”


I. Стереотипи:
Всички имаме огромен запас от черти, теории и обяснения на здравия разум за нашето и чуждото поведение. Ние мислим и обясняваме нашето и чуждото поведение – правим допускания, даваме обяснения, формираме и впечатления. Както отбелязва социалният психолог Фриц Хайдър: “Обикновеният човек има богато и дълбоко разбиране за себе си и за другите хора, което, макар и неформулирано или само мъгляво вербализирано, му помага да взаимодейства с околните по повече или по-малко адаптивен начин” (виж Христоматия по Социална психология, 2001, стр.73).

Ние възприемаме холистично. Чрез конструирането на впечатленията ни за другите, искаме да разкрием стабилните черти и диспозиции, които лежат в основата на вариращото поведение, наблюдавано у другите. Така постигаме по-подреден и предвидим свят. Целта е формирането на общо впечатление.

Още от 20-те години на XX век е известно, че хората често са склонни да си формират предразсъдъци и стереотипи и да действат въз основа на тях при възприемането на индивиди и групи. От позициите на социалното познание стереотипите могат да се разглеждат и като преувеличена форма на типизиране. Или по-скоро като споделени представи за качества и поведение на определена група хора. Тези представи намират израз в позитивни или негативни съждения за дадената група хора.

Смята се, че стереотипизирането преминава през три етапа:
- идентифициране на множество от хора като определена категория;
- приписване на обхват от характеристики на тази категория от хора;
- атрибутиране на характеристиките на всеки член на категорията; (виж. Христоматия по Социална психология, 2001, стр. 151)

Стереотипите имат когнитивен аспект, т.е. някакво знание, което може да е вярно или да не е вярно.Така ако хората в дадена категория наистина са такива, каквито се твърди, тогава стереотипът е верен / точен, но ако не са, значи и той е такъв.

Една от основните критики въобще към стереотипите е, че в повечето случаи са фундаментално погрешни, защото подценяват вътрегруповото различие и надценяват междугруповото, т.е. има абстрахиране от конкретната ситуация.

В стереотипите винаги има и емоционален аспект, който се изразява в одобрение, респективно в неодобрение. Стереотипите не са понятия, те са думи или изрази, чиято употреба извиква определени асоциации свързани с оценка.

Нашата култура осигурява много интерпретации и категории, които лежат в основата на социалното ни разбиране. Въпреки това винаги съществува несигурност как би трябвало да се интерпретира дадено действие, тъй като всяко събитие има повече от едно възможно значение. Именно различните интерпретации на подобни поведения отразяват динамичната и сложна природа на социалната перцепция. Хората ни осигуряват повече информация, отколкото сме в състояние да асимилираме. Следователно трябва да избираме на какво да откликнем и какво точно да пренебрегнем. Освен това трябва да придаваме конкретно значение на поведението, тъй като и най-простото действие има много и различни потенциални тълкувания.

Кои черти на групата ще доведат до стереотипи? Според Д.Т. Кембъл: “Колкото е по-голяма истинската разлика между групите в даден обичай, детайл от външния вид или вещ от материалната култура, толкова по-вероятно е тази характеристика да се появи в стереотипните представи на всяка група за другата”. Това означава, че стереотипите могат да съдържат някои действителни различия в изкривена форма, макар че други техни аспекти нерядко са абсолютно измислени. (виж. Христоматия по Социална психология, 2001, стр.454)

Д.Т. Кембъл очертава четири области, в които стереотипите не отразяват точно характеристиките на групата:
- придържащите се към стереотипа приемат, че той е възникнал вследствие на истински характеристики на групата и не осъзнават, че самите те могат да му влияят;
- не се оценява и не се осъзнава припокриването между групите;
- прави се допускането, че различията между групите възникват от характеристиките на групата, а не от ситуационните условия или факторите на средата (това е особено вярно за стереотипите, основани на


Други реферати:
Любовта-двигател на живота
Човек сам прави себе си
Свободата
Човек се ражда свободен
Чистата математика е по свой начин поезия на логическите идеи


Изтегли рефератаЧистата математика е по свой начин поезия на логическите идеи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия