Общуване, социално-психически механизми на общуването

за човешкото общуване, се появява обратна връзка между общуващите, която се слива с правата и води до развитие на информацията и подпомагане на разбирането.

Общуването с другите създава много радост и изпълва живота с щастие. Но то може да донесе и много болка, разочарования, нещастие, усещане за самота и празнота.

Животът на Аза е живот с другите.Много от мислите действията преживяванията, надеждите на Аза са свързани с другите.

В общуването с другите ние откриваме себе си.Оценката, която имаме за себе си зависи от оценката, която другите имат за нас.

В общуването ние задоволяваме много от нашите потребности. Без другите потребностите от доверие, сигурност, любов, топлина и признание биха останали незадоволени. Радостта и щастието, което търсим, е немислимо без другите. За силата на общуване можем да съдим, когато загубим близките. Чувствата на тревожност, угнетеност, несигурност и самота в много от случаите са свързани с продължителните раздели и загуби.

Човек е способен да избере равнището на присъствие в битието, както и да остави друг или нещо да избира вместо него. Това може да се случи съзнателно или безсъзнателно. Възможността на човешкия индивид да избира поражда дилемата на свободата – и изборът, и отказът от избор са еднакво драматични за него. И все пак човек запазва човешкото в себе си като общува с другите

Общуването с другите ни помага да открием смисъла на нашият живот.


Използвана литература


  1. Сава Джонев, „Социална психология” том 2, Общуване и личност, С.,1996г.

  2. Елка Тодорова, „Социална психология”С.,1994г.

  3. Васил Вичев-сб.“Социално-психическия климат в колектива”,С.,1976г./Наука и изкуство/

Други реферати:
Застаряването на населението на Земята
Най-значимото събитие за град Варна 2008
Ерих Фром и бягството от свободата
Услуги и ресурси на Интернет от ново поколение
Туризъм


Изтегли рефератаТуризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия