Оценка на материалните запаси

Оценка на материалните запаси.Подходите за оценяване на материалните запаси са разнообразни. Някои от тях се оценяват текущо, други се оценяват при употреба , а трети се оценяват периодично, към месец, тримесечие или година. Известни са следните методи на оценка на материалните запаси:


1. Оценка на материалните запаси при употреба по метода " първа входяща - парва изходяща цена ( себестойност) . При този метод, материалите се изписват по оценки, които съответстват на оценките при тяхното придобиване, както и по реда на тяхното постъпление.

Тъй като с/ките за материалните запаси са активи на предприятието, при придобиването им, те са записани в дебитната страна. При употребата им, те се изписват в кредитната страна.

Пример:


ДТ с/ка "Материали" Кт

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

за м. 1 -ви 50 бр.Х 20 лв.= 1 000 лв. за м.5-ти 60 бр. - 1 300 лв.

за м. 2 -ри 30 бр.Х 30лв. = 900 лв. за м.6-ти 50 бр. - 1 900 лв.

за м. 3 -ти 20 бр.Х 40лв. = 800 лв. за м.7-ми 30 бр. - 1 500лв.

за м. 4 -ти 46 бр.Х 50 лв.= 2 300 лв.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146 бр. 5 000 лв. 140 бр. 4 700 лв.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Салдо за уравнение: 300 лв.

-----------------------------------------------------------------------

Крайно салдо: 6 бр. Х 50 лв.= 300 лв.

==================================

Изразходените количества материали могат да се оценят по метода FIFO , както следва:

За м. 5-ти 50 бр.Х 20 лв. /бр. = 1 000 лв.

10 бр.Х30 лв. = 300 лв.

-------------------------------------------------------

60 бр. 1 300 лв.


За м. 6-ти 20 бр.Х 30 лв. = 600 лв.

20 бр.Х 40 лв. = 800 лв.

10 бр.Х 50 лв. = 500 лв.

------------------------------------------------------

50 бр. 1 900 лв.


За м. 7-ми 30 бр.Х50 лв. = 1 500 лв.

------------------------------------------------------


В края на отчетния период остава наличност от 6 броя материали, по 50 лв. за един брой на обща стойност 300 лв., толкова, колкото е салдото за уравнение в счетоводната сметка.


2. Оценка на материалните запаси при тяхното влагане в употреба по метода " последна входяща - първа изходяща" цена . При този метод употребените материали се изписват по оценка на тяхното придобиване и по ред , обратен на реда на тяхното постъпване. Първи се изписват последните доставени материални запаси.

Пример:Други реферати:
Съдебна власт
Юридическа характеристика на конституцията
Договор за морски превоз на товари при линейни условия
Теория на локалните войни
Мнима неизбежна отбрана и мнима крайна необходимост


Изтегли рефератаМнима неизбежна отбрана и мнима крайна необходимост - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия