Одата Левски от Иван Вазов за матурата

ИЗ ЛЕВСКИ

Но тиранът люти да убий духът

една заран Левски осъди на смърт!

Царете, тълпата, мръсните тирани

да могат задуши гордото съзнанье,

гласът, който вика, мисълта, що грей,

истината вечна, що вечно живей,

измислиха всякой по една секира

да уморят всичко, дето не умира:

зарад Прометея стръмната скала,

ядът за Сократа с клеветата зла,

синджир за Коломба, кладата за Хуса,

кръста на Голгота за кроткий Исуса –

и по тоя начин най-грозний конец

в бъдещето става най-сяен венец.


Той биде обесен.

О, бесило славно!

По срам и по блясък ти си с кръста равно!

Под теб ний видяхме, уви, да висят

много скъпи жертви и да се тресят

и вятърът южни с тях да си играе,

и тиранът весел с тях да се ругае.

О, бесило славно! Теб те освети

смъртта на геройте. Свещено си ти.

Ти белег си страшен и знак за свобода,

за коя под тебе гинеше народа,

и лъвът, и храбрий; и смъртта до днес

под тебе, бесило, правеше ни чест.

Защото пдлецът, шпионът, мръсникът

в ония дни мрачни, що “робство” се викат,

умираха мирни на свойто легло

с продадена съвест, с позор на чело,

и смъртта на тебе, о бесилко свята,

бе не срам, а слава нова за земята

и връх, откъдето виждаше духът

към безсмъртието по-прекия път!


Коментар на проблема за утвърждаване на националната идентичност, представен в откъса от одата “Левски” от “Епопея на забравените” на Ив. Вазов


С одата “Левски” се открива Вазовият поетически цикъл “Епопея на забравените” (1881–1884). Тя функционира като програмна творба, защото в нея могат да се проследят най-важните похвати, които народният поет използва, за да изгради националния образ такъв, какъвто е потребен за самочувствието и самоуважението на българите след Освобождението.

Първата обособена част от цитирания тук откъс припомня някои от безспорните световни образци на героизъм и човешко достойнство, за които разказват митологията, историята, литературата. Общото между Прометей и Сократ, между Колумб и Ян Хус е несломимата им воля да отстояват истините, до които са достигнали, делата, които са сторили, независимо от тяхната


Други реферати:
Борба-Христо Ботев
Образът на бунтовника-революционер в стихотворението На прощаване
Разривът между рода и човека в разказа Дервишово семе на Николай Хайтов
Картината на света в повестта Преди да се родя
Вината нa училището за пропадането на Николчо


Изтегли рефератаВината нa училището за пропадането на Николчо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия