Одиторски извадки

3.3.2.2 Подходящ е и за точка 3.2. в неговата разновидност метод на паричните единици. Характерно за този метод е, че всеки един лев от 10 000 000, които са вземания от клиенти е потенциална единица за проверка от сувкупността. Интервалът на извадката се изчислява : I = M / P = 10 000 000 / 100 = 100 000 лева. Избираме произволно начало между 0 и стойността на интервала, да кажем 50 000 и проверяваме всяка фактура, с която сумата с натрупване надвишава 50 000 + интервала и т.н.(50 000, 150 000, 250 000 и т.н.) Кое ще проверим за грешки:


Забележка: Примерът не е точен, защото не е приемливо да се прави извадка при 10 броя фактури. Одиторските извадки се ползват обикновено при съвкупности над 500 единици.

3.3.3. Случаен избор – одитора само избира единиците докато достигне необходимия размер на извадката

Важно: Тъй като метод на случайния избор не формира статистическа извадка(няма гранция, че одитора няма да избере само фактури с голяма стойност или потвърдителни писма само от последното тримесечие), този метод е препоръчителен когато правим тестване на определен признак, т.е. тестове за оперативна ефективност на контрола. Това е така защото, като изследваме контрола, за нас не е важен размера на грешките в стойност, а причините за тях!!!

3.3.4 Избор на пакети. Използва се сравнително рядко, защото обикновено близките(съседни) обекти в популацията, каквото представляват пакетите са много близки характеристики и може да не са представителни за популацията. В нашите примери това означава да проверим всички фактури по вземания от клиенти на няколко клиента, което ще ни помогне да достигнем размера на извадката, но няма да е представителна за цялата съвкупност.


4Други реферати:
Художествената представа за смъртта като живот в поезията на Христо Ботев
Фолклорното и модерното в Ралица
Робството, борбата и свободата в поезията на Христо Ботев
Трагизмът в стихотворението Майце си
Последиците от неправилното възпитание на Николчо


Изтегли рефератаПоследиците от неправилното възпитание на Николчо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия