Омир - историк и писател


РЕФЕРАТ

на тема:СБОРЯНОВО” – ИСТОРИОГРАФСКА ЕНИГМА ИЛИ DEUS EX MACHINA В ТРАКОЛОГИЧНАТА ДРАМА “ГЕТИКА”

Предложеното заглавие като че ли има нужда, в някаква степен, от пояснение и не за да приклещи рецептивното съзнание в определен семантичен коридор – това едва ли е възможно и необходимо, а за да защити, в известен смисъл, собствената си идейна адекватност. Историко-археологическият резерват “Сборяново” предлага богат археологически материал, който подлежи на, както предполага т.нар. програма “Гетика”1, интердисциплинарни културно-исторически проучвания и интерпретации. По този начин някъде на границите между отделните възгледи се ражда и известно тезисно напрежение, но се раждат и редица въпроси. Въпроси, на които настоящото писание, което претендира да се нарича реферат, по никакъв начин няма да даде отговор, най-малкото понеже историографски и епиграфски доказателства липсват или наличните не са достатъчно, а и поради простото следствие, че при тези обстоятелства настоящото писание не може да си позволи нищо повече от висящи във въздуха или неубедително стъпили на нечии рамене хипотези. Предлаганият текст има по-скоро селективен и систематизиращ характер, поради което би могъл да се самоопредели като своеобразен библиографски акумулатор за проблематичната тема – резервата “Сборяново”.

Преди да съсредоточим вниманието си върху, смятам, най-интересния обект в “Сборяново”, а именно Гинина (Хлътналата) могила, ще направим един имагинерен обход на района и най-важните забележителности в него. Проблематичният историко-археологически комплекс обхваща землищата на селата Свещари и Малък Поровец, в


Други реферати:
What you should know for nitrates
Зрителна система и хигиена на зрителната система (доклад по Биология)
Дива коза-тревопасен бозайник от разред Чифтокопитни
Възбудими клетки. Биоелектрични явления. Мембранен потенциал
Доклад по биология


Изтегли рефератаДоклад по биология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия