Омир - историк и писател

целия участък , след 18-я метър западно от входа, южната стена е двойна. Най-вероятно с външната стена да е функционирала като основна отбранителна линия, а вътрешната освен втора защитна линия, да е осигурявала и подхода от вътрешността на селището. В крайна сметка, ако продължаваме с догадките , само ще потвърдим несигурността на хипотезите. На базата на известното е важно да се каже, че като цяло фортификационната система на селището при водната централа до Свещари се отличава с усложнена структура и характер, който засега няма аналози. Проблематичното съоръжение се отличава със своята монументалност и внушителност и има ярко изявен практически функционален отбранителен характер, използващ максимално природните дадености на очевидно специално избраното местоположение. Тази констатация ще постави основите на някои хипотези, свързани както със споменатото в началото тезисно напрежение, така и с “историографските енигми” от наслова, но преди това трябва да бъдат казани още някои неща.

Тракийското селище при Свещари е еднослойно и е просъществувало ограничен период от време в рамките на ранноелинистическата епоха. Сред множеството реликти от селището прави впечатление значителното количество на импортните стоки – луксозна антическа чернофирнисова керамика, съдове с вероятен произход в западночерноморските гръцки колонии, амфори от Тасос, Синопе, Хераклея Понтийска и пр. Археологическият материал значително улеснява и прецизира датировката на селището - последната третина на ІV и първата половина на ІІІ в.Пр.Хр. (Около 335-250 г.Пр.Хр.) Очевидно е, че селището при Свещари е поддържало оживени икономически контакти с гръцките колони по крайбрежието, а чрез тях и с ред по-далечни ранноелинистически центрове. Не е изключено то да е играло ролята и на стопански и търговски център на целия околен район.8 Не бива да се пропуска и безспорната връзка на селището с двата могилни некропола, източно и западно от него, за които ще стане въпрос по-нататък в текста.

Очевидно е напълно логично да се сметне, че селището при Свещари е представлявало значителен


Други реферати:
Ориентиране в пространството и времето у децата в детската градина
Организация, дейност и проблеми във възпитателните училища-интернати (ВУИ)
Основни подходи в съвременната наука за управлението
От какви законодателни промени се нуждае българското образование
Отражение и пречупване на светлината (разработка по методика на обучението по физика)


Изтегли рефератаОтражение и пречупване на светлината (разработка по методика на обучението по физика) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия