Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат

Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат1. Въведение в темата - характеристики на сигурността

Сигурността е понятие, което има няколко специфики, предвид това какви точно заплахи се поставят пред нея. В този смисъл, в зависимост от приемника на заплахите се разграничават аспектите на: глобална, регионална (напр. европейска), субрегионална (на Балканите), национална, държавна, бизнес (на корпорацията или по-малките дружества), гражданска (на гражданското общество), индивидуална (на индивидите) и пр. сигурност.

Самата национална сигурност има за обхват защита от създадените при дадена ситуация заплахи и произтичащите от тях рискове за ценностите и интересите (идеите, живота, дейностите, информацията и знанията, собствеността и благоденствието), както и на свободата на действие на нацията или държавното имущество. Следва да се посочи, че осигуряването на национална сигурност е приоритет на държавната власт, като националната сигурност може да се разгледа и като благо, което се предоставя на гражданите в рамките н т нар. обществен договор.

Сигурността, също така, се характеризира се със степента на антагонизъм между заплахата и защитата, която се влияе от множество характеристики на средата, в която протича антагонизмът (напр. предвидливост и превенция или пренебрегване, чувствителност или подценяване на слабите предупреждаващи сигнали, секретност на действията и противодействията, хитрост, шпионаж, дезинформация, манипулация, изненада и много други).

При анализ на въпросите, свързани с националната сигурност, трябва да се прави разлика с обществената сигурност. Последната е поле на доминираща политическата дейност и отговорност и отново е компетенция на публичния сектор и държавата. Тя е основно продукт на държавно организирана, контролирана и регулирана обществена дейност, която трябва да бъде подпомагана от частния сектор. Институциите на публичния сектор (и най-вече


Други реферати:
Държавна Служба
Народно събрание
Използване на етичен модел Е
Държавният служител в България и Англия
Местно управление и самоуправление. Предпоставки и фактори за развитие и формиране на общината


Изтегли рефератаМестно управление и самоуправление. Предпоставки и фактори за развитие и формиране на общината - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия