Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат

Загуба на стратегически позиции в региона и изпадане в икономическа, енергийна или друга зависимост, създаващи условия за ограничаване на растежа и развитието ни в ущърб на националните интереси.

Евентуална невъзможност да спрем проникването на международната престъпност и израстването и утвърждаването на българска такава от мафиотски тип, която да наложи своята воля в държавата и да диктува икономически интереси и други.

В обобщение, може да се заключи: след разпадането на междублоковото пространство в Европа, дългоочакваното спокойствие в политически аспект далеч не е факт. Напротив, през последните години има както активизиране на различни конфликтни точки, така и разрастване на глобални заплахи. Така например, от 1990 г до момента, броя на въоръжените конфликти нараства с над 5 пъти в сравнение с периода 1945-1990 г.

Деветдесет процента от тях са вътрешнодържавни, междуетнически, с участието на паравоенни групировки и терористични организации.

От друга страна, както често е подчертавано, света е обхванат от глобализацията, която е необратим процес, но от друга страна – е реална заплаха за сигурността. С развитието на глобализацията нараства степента на деиндустриализация и декапитализация в слабо- и средно развитите държави, а 85 % от световния брутен продукт се концентрира в 20 % от населението на света – така наречения Глобален Север. Тези процеси се допълват от намаляването и изчерпването на ресурсите в световен мащаб.

Замърсяването на атмосферата се увеличава, а запасите от чиста вода намаляват. Едновременно с това се задълбочава демографския проблем в държавите от Глобалния Север, докато в Глобалния Юг се наблюдава демографски бум.

Всичко това ражда заплахи пред сигурността на отделните страни. Счита се, че основен начин за преодоляване на тези заплахи е техниката на прогнозиране, чрез която може да се направи преценка на необходимите ресурси за противодействие на заплахите.


Други реферати:
Трагедията Антигона
Трагичното величие в образа на Хектор
Ахил и Агамемнон
Защо азбуката е свещена според Азбучна молитва
Идеология, култура и митология


Изтегли рефератаИдеология, култура и митология - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия