Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат

специализираните защитни организации) са отговорни пред обществото за адекватността на защитната дейност и производството на публичното благо „сигурност“. Националната сигурност обаче се свързва със свободата на гражданите и обществените институции.

С ограничаването на обществената сигурност в рамката на национална сигурност се подчертава, че сигурността е основна грижа на държавата. Това стесняване на понятието е израз на потвърденото от вековете доверие на гражданите към способността на националната държава да гарантира обществената сигурност.

Друга характеристика на националната сигурност е необходимостта от средства за нейното поддържане. Поддържането на желаното равнище на сигурност или нейното повишаване изисква определени разходи и има своята цена. Като цяло, цената се заплаща от държавния бюджет – чрез приходите, акумулирани от данъците, таксите и други.


2. Сигурността, отразена в нормативните документи

Защитата на националната сигурност се споменава в Закона за защита на класифицираната информация. В закона се оповестява, че "Национална сигурност" е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на гражданите, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива.”

В концепцията за национална сигурност на страната пък е отразено, че национална сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и независимостта на страната, когато не съществува опасност от въоръжено нападение, насилствена промяна на конституционния ред, политически диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано демократичното функциониране на държавните и гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията запазват и увеличават своето благосъстояние и се


Други реферати:
Тест по Български език и Литература
Тест-подготовка за изпита след 7 клас
Тест по БЕЛ за кандидат-гимназисти
Тест по български език
ТЕСТ по Български език и Литература


Изтегли рефератаТЕСТ по Български език и Литература - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия