Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат

развиват, а също така и че сигурността е гарантирана, когато страната успешно реализира националните интереси, цели и приоритети, и при необходимост е в състояние ефективно да ги защити от външна и вътрешна заплаха.

Концепцията постановява, че има три основни фактори на националната сигурност на България:

  • степента на развитие и ресурсите на страната;

  • ефективността на външната и вътрешната й политика, и

  • участието на България в колективните системи за сигурност и икономическо развитие.

В същия документ са отразени и принципите на национална сигурност, а именно:

  • нейното изграждане чрез строго спазване на Конституцията, на законите на Република България и на ратифицираните от Народното събрание международни договори и конвенции. България привежда своето законодателство в областта на сигурността в съответствие със стандартите на Европейския съюз и НАТО;

  • запазване на териториалната цялост на страната;

  • сигурността на България се гарантира от световните и евроатлантическите структури за колективна сигурност.

  • националната сигурност се опира на отбранителна Военна доктрина, която определя строителството и използването на въоръжените сили. България се стреми към сигурност на Балканите и е против балкански военни и политически съюзи, както и други принципи.

Българската концепция за сигурност съдържа най – вече приоритети към устойчиво демократично развитие не само в страната, но и в региона и в света. Разбира се, видно е, че концепцията е приета преди 10 години, което показва, че тя е остаряла и следва да бъде осъвременена, най- вече от гледна точка на новите заплахи пред сигурността в глобален и регионален аспект.

Ето защо, в проектите за стратегия по сигурността се предвижда:

  • съобразяване с членството в евроатлантическите структури за сигурност, оформящите се структури за отбрана и сигурност на ЕС и тези на ОССЕ;


Други реферати:
Морска екосистема
Рента.
Статут, права и компетенции на Агенцията по приходите
Стойност на парите във времето
Състав, структура и обща оценка на паричните средства


Изтегли рефератаСъстав, структура и обща оценка на паричните средства - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия