Опасности и заплахи за националната сигурност. Същност и понятиен апарат

съобразяване с политиката на евроатлантическата и международна общност за разпространението на демокрация, либерални икономически правила и принципи, утвърждаването на институционални и многостранни решения на световните проблеми и господството на международното право;

продължаващо координиране на българската политика за сигурност с тази на държавите в евроатлантическата общност;

реформа на специалните служби и изграждането им като интегрален елемент от сектора за сигурност, под реален демократичен и граждански контрол и пр.


3. Институционални аспекти на закрилата на сигурността

В края на 2007 г, у нас бе приет Закона за Държавната агенция за национална сигурност, като от началото на 2008 г Агенцията е факт. Тя обедини в обща структура на три служби – Националната служба сигурност, Финансовото разузнаване от състава на Министерството на финансите и Военното контраразузнаване от състава на Министерството на отбраната.

Като основни функции на Държавната агенция за национална сигурност се предвиждат борбата с тероризма и справянето с корупцията по високите етажи на властта. Службата има правото да събира информация по всички възможни канали, включително и чрез използване на специални разузнавателни средства, както и достъп до информационните масиви на Министерството на вътрешните работи. Тя може да извършва и арести за срок от 24 часа.

Създаването на новата структура за национална сигурност предизвика сериозни полемики, включително разгорещени парламентарни дебати. Основания за това дават не само заложените в закона доста широки правомощия за служителите на ДАНС, не само механизмите за назначаване на ръководител на службата и начините за ползване на събраната от нея информация, но и ограничените възможности за граждански и най-вече парламентарен контрол върху  дейността и.

Съществуват съмнения също, че ДАНС на практика до голяма степен ще дублира дейността на основни звена от Министерството на вътрешните работи и


Други реферати:
Хипертензивни заболявания при бременност
Синдром на Аперт
Същност, предимства и значение на изкуственото осеменяване в репродукцияна на еднокопитните животни
Рахит при домашните животни
Псевдотуберкулоза


Изтегли рефератаПсевдотуберкулоза - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия