Oпазване на околната среда

Опазване на

Околната среда
Опазване на въздуха,водата и почвата- санитарни,технически,организационни,

юридически и др. Мерки за поддържане на атмосферния въздух,водите и почвата в състояние,което не вреди на здравето на хората и селскостопанските животни и не пречи за развитието на растителността.Замърсяването на въздуха е свързано главно с населените места,промишлеността и транспорта.Някои газообразни отпадъци при известни състояния на

атмосферата или без тях могат да предизвикат масово отравяне на хора и животни и да пречат за развитие на растителността.Мероприятия по отношение на атмосферния въздух са:правилно планиране на населените места с оглед на въздушните течения,обилно озеленяване,обезвреждане или отстраняване на дим, газове и др.,електрификация,обиколни пътища за тежкия транспорт и др.


Други реферати:
Агресия и кризи
Агресия
Агресията при подрастващите (V- XII клас)
Алкохолна зависимост
Бариери в общуването


Изтегли рефератаБариери в общуването - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия