Описание на дневен детски център за деца с увреждания

Центърът е създаден и се развива в резултат на взаимните усилия и доброто сътрудничество между Дирекция Социално Подпомагане, родителското сдружение, общинските власти, преподаватели и студенти и НПО. Капацитетът му е 36 места за деца и юноши на възраст от 3 до18 години, разделени в три групи – според степента на интелектуалното им развитие. В ДЦ се приемат деца ,младежи и девойки с различна степен и форма на интелектуални и физически затруднения . С предимство се ползват децата с множествени увреждания. Децата са в три групи според възрастта и особеностите на увреждането. Едно дете може да премине от една в друга група само ако се освободи място в групата и детето е готова за тази промяна.

Детският център е общинска структура, която се финансира чрез държавния бюджет. Във финансирането се включени разходите за храна и горива, текущи разходи по поддръжката и материални запаси. Допълнително се набират средства от спонсори и донорски програми.

В дневният център се предлагат следните услуги:
• физиотерапевтични процедури – апаратна физиотерапия, топлолечение
кинезитерапия – специализирани методики за невроразвойна кинезитерапия, механотерапия
• обучение в дейности от ежедневния живот
• логопедична помощ
• психологични – диагностика и консултация
• педагогически - индивидуални и групови занимания, изнесено обучение към Помощно училище, индивидуални форми на обучение към масово училище, интегрирано обучение
• социални – ежегодно се организират летни лагери за децата , организиране на мероприятия в самия център и извън него, работа с родителите на децата със специални нужди
• дейности за свободното време – терапия чрез театър, рисуване,


Други реферати:
Анализ на рентабилността
Държавен бюджет
Данък върху приходите на бюджетните предприятия
Дивидентна политика на акционерното дружество
Емисия на акции.Пласмент


Изтегли рефератаЕмисия на акции.Пласмент - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия