Определение и теореми по геометрия за седми клас

О п р е д е л е н и я и т е о р е м и

Ъ г л и

Т. Мярката на изправен ъгъл е 180.

Т. Сборът на два съседни ъгъла е 180.

Т. Всеки два противоположни ъгъла са равни.

Т. През точка минава само една права, перпендикулярна на дадена права.


Прав ъгъл

  • Ъгъл с мярка 90 е прав ъгъл.

  • Съседният на прав ъгъл е също прав ъгъл.

  • Ако два съседни ъгъла са равни, то всеки от тях е прав.

Успоредност и перпендикулярност

А5 ( Аксиома за успоредните прави)

През точка, не лежаща на дадена права, минава не повече от една права,

успоредна на дадената.

Т. Ако две прави са успоредни, то точките на едната от тях се намират на равни

разстояния от другата права.

Т. Ако две прави са успоредни и трета права е перпендикулярна на едната от тях,

то тя е перпендикулярна и на другата.

Т. ( Свойство на успоредните прави )

Ако две прави са успоредни и ги пресечем с трета права, то :

а/ всяка двойка кръстни ъгли са равни.

б/ всяка двойка съответни ъгли са равни.

в/ сборът на всеки два прилежащи ъгъла е 180.

Т. ( Признак за успоредност на две прави )

Две прави са успоредни , ако при пресичане с трета права :

а/ една двойка кръстни ъгли са равни.

б/ една двойка съответни ъгли са равни.

в/ сумата на една дойка прилежащи ъгли е 180.

Т. ( Признак за успоредност на две прави )

Ако две прави поотделно са перпендикулярни на трета, то те са успоредни

помежду си.

Т. Ако две прави поотделно са успоредни на трета, то те са успоредни.


Ъгли в триъгълник

Т. Сборът на ъглите на всеки триъгълник е 180

Т. Във всеки триъгълник най-много един ъгъл е прав или тъп.

Т. Всеки външен ъгъл на триъгълник е равен на сбора от двата вътрешни ,

несъседни нему ъгли.

Т. Всеки външен ъгъл на триъгълник е по-голям от всеки вътрешен, несъседен

нему ъгъл от същия триъгълник.

Т. Сборът на ъглите на четириъгълник е 360.


Други реферати:
Заекване
Нарцистична личност
Междуличностно общуване
Михелс за олигархията
Манипулиране на общественото мнение


Изтегли рефератаМанипулиране на общественото мнение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия