Определения по финанси

8ФИНАНСИВсеобщ еквивалент – наричаме това, което измерва стойността на стоките и услугите и опосредства тяхната размяна.

Парична система – организацията на паричното обръщение, въведена по законодателен път, която е форма на организацията на функционирането на парите в сферата на обръщение.

Кредитна система – приема се като съвкупност от кредитни отношения, кредитни форми и начини за кредитиране, както и съответните кредитни институции

Кредитите – са 50 – 60 % от стойността на активите. Те са най-рисковите и най-доходоносните банкови активи. Повече от 60 % от доходите на банките са под формата на получени лихви срещу предоставените кредити .

( ниско ликвиден – трудно обръщане в оборот )

Елементи на парично - кредитния механизъм -

  • Парично-кредитни институции

  • Парично-кредитен инструментариум

  • Парично-кредитна регламентация

Видове парични отношения

  • М/у отделните стокопроизводители по повод производството на стоки и услуги (производствено отношения)

  • м/у стокопроизводителите и търговците във връзка с реализацията на стоките и услугите (разменни отношения)

  • м/у производители и търговци от една страна и държавата и кредитните институции от друга страна по повод разпределението и производството (финансови)


Други реферати:
Как се образуват пещерите
Магма и видове вулкани.
Неметричните снимачни камери
Преобразуванията на Земята
Произход на Земята


Изтегли рефератаПроизход на Земята - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия