Определяне на геометрични параметри, вибрационни честоти и интензивности на молекулата пропин. Ефективност на използваните методи и базиси

От Графика 7 се вижда, че най– добро приближение до експерименталната стойност за честотата F1 дава методът РМ3, а най– голямо отклонение дава методът НF/6-31G.

За честотата F2 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода АМ1, а най– голямо отклонение дава метода НF/3-21G.

За честотата F3 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода МР2/6-31G(d,p), а най– голямо отклонение дава метода НF/3-21G.

За честотата F4 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода АМ1, а най– голямо отклонение дава метода НF/6-31G.

За честотата F5 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода B3LYP/6-311++G(2d,2p), а най– голямо отклонение дава метода АМ1.

За честотата F6 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода B3LYP/6-311++G(2d,2p), а най– голямо отклонение дава метода HF/6-31G(d,p).

За честотата F7 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода АМ1, а най– голямо отклонение дава метода НF/3-21G.

За честотата F8 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода B3LYP/6-31G(d,p), а най– голямо отклонение дава метода НF/3-21G.

За честотата F9 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода B3LYP/6-31G(d,p), а най– голямо отклонение дава метода НF/3-21G.

За честотата F10 най– добро приближение до експерименталната стойност дава метода B3LYP/6-31G(d,p), а най– голямо отклонение дава метода НF/3-21G.

Графика7


Други реферати:
Основни методи за защита на информацията
Текущи разходи за отбрана и влиянието им върху икономическия растеж
Сигурност на личните данни
Теория на риска и безопасността
Разузнавателна защита на конституционния ред


Изтегли рефератаРазузнавателна защита на конституционния ред - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия