Определяне на геометрични параметри, вибрационни честоти и интензивности на молекулата пропин. Ефективност на използваните методи и базиси

физичните им свойства са подобни на алкените.пи връзките диктуват химичните свойства.


Брой въглеродни атоми Имена Формула

2 Етин C2H2

3 Пропин C3H4

4 Бутин C4H6

5 Пентин C5H8

6 Хексин C6H10

7 Хептин C7H12

8 Октин C8H14

9 Нонин C9H16

10 Декин C10H18

Общо име Алкини [1].2.Цел на курсовата работа


Целта на курсовата работа е пресмятане на геометричните параметри(дължини на връзки, ъгли и др.), вибрационните честоти и интензивности на молекулата на пропина по различни методи и базиси с помощта на програмният пакет GAUSSIAN 98W[2]. Получените теоретични резултати се сравняват с експерименталните данни и се прави оценка на влиянието на методите и базисите[3].


II. Литературен обзор


1.Уравнение на Шрьодингер


Ab initio квантово – механичните изчисления се използват за теоретично предсказване свойствата на атомите и молекулите, химичните и биохимичните взаимодействия и редица други свойства. Теорията се базира на фундаменталните закони на квантовата механика [5].

Енергията и много други свойства на дадена частица или система от частици могат да се определят чрез решаване на уравнението на Шрьодингер:Други реферати:
Външна политика на Константин Стоилов 1894-1899
Външна търговия
Външна търговия
Външноикономическа дейност
Външно-икономическа политика и монетаризъм


Изтегли рефератаВъншно-икономическа политика и монетаризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия