Оптични мрежи. Екстинкция и дисперсия. Оптични превключватели, отклонители и мултиплексори

11

Оптични мрежи. Екстинкция и дисперсия. Оптични превключватели, отклонители и мултиплексори,


1. Оптични мрежи.

Класификации:а)според вида на оптичния канал:1)с насочен оптичен канал(кабелни);2)с ненасочен оптичен канал(космически,атмосферни,подводни);б)според вида на модулацията кабелите биват:1)аналогови;2)цифрови;

1-усилвател

2-буфер

3-електрооптичен

4-въвеждаща система за оптика

6-оптично

7-репитер

9-оптична система

10-усилвател

11крайно

1-квантуващо

2-коригиращо

11-формирователна

12-декодиращо

в)според конфигурацията на мрежата:

1)линейна мрежа:

1-база данни

2-изчислително устройство

3-терминали


2)кръгова мрежа:


Други реферати:
Радиовълни и радиолинии
Въпросник за провеждане на изпит по МППСМ-72-83, IALA и приложенията им с кандидатите за капитански степени по море
МППСМ тест с отговори
Комутационни технологии
Телевизията


Изтегли рефератаТелевизията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия