Оптично кодиране на сигнали

2


ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СОФИЯ


ИЗБИРАЕМ МОДУЛ

тема КОДИРАНЕ НА ДАННИ И МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ НА ЦИФРОВИ СИГНАЛИ

ПРИ ОПТИЧНИ ЛИНИИІ. Теоретична постановка

1.ЛИНИЙНО КОДИРАНЕ

При работа с цифрови съобщителни мрежи е много важно да се осигури еднаква скорост за обработка на цифровите сигнали по цялата дължина на мрежата. Това се осигурява от т.н. тактова синхронизация. За да работи нормално системата за тактова синхронизация обаче е недопустима дълга последователност от нули (повече от 3). Затова се използват специални линийни кодове при които се осигурява непрекъснато редуващи се единици и нули, независимо от съдържанието на NRZ кода. Най-често използваните кодове при оптичните мрежи са код „Манчестър” и „Би-фазен”

Код Манчестър NRZ

Код Манчестър предизвиква промяна по

средата на тактовия интервал. Ако NRZ информацията

е 1 то промяната ще бъде от високо на ниско

ниво (1/0), ако е 0 - промяната ще бъде от ниско

към високо ниво (0/1) Манч.

Едно от ограниченията на код

Манчестър е, че сигналът за 1 е

точно инверсията на сигнала за 0.

В много от случаите определянето на

абсолютната полярност или на абсолютния фазов еталон може да стане трудно или дори невъзможно поради преносната среда.


Би-фазен код М и код за пространство S NRZ

Резултатът от Би-фазовото кодиране

е една вълнова форма, където едната бинарна

цифра се кодира с тактов период, а

другата цифра е с фиксирано (редуващо се

високо и ниско) ниво за цялото продължение М

на бит-интервала.

При Би-фазния код М всеки бит-интервал

започва с промяна ( Високо към Ниско или Ниско

към Високо). Освен това ако информацията,

която се кодира е 1, се извършва втора промяна S

по време на бит-интервала, обикновено по средата;

докато ако информацията е 0 няма промяна.

Би-фазното пространство S е по същество

същото, освен че промяната на средата на

интервала се появява, когато информацията е 0.2. МУЛТИПЛЕКСИРАНЕ НА ЦИФРОВИ СИГНАЛИ

Мултиплексирането на повече канали е полезно при приложения, където бит-скоростта на всеки канал е много по-ниска от капацитета на предаване на комуникационната система.

Информацията, постъпваща от 8 различни серийни източника или от 8-бит паралелен байт, пристига на осемте входа на Мултиплексора. Той подава последователно 8-те информационни бита на осемте входа и удължава последния бит на бит-интервал (Tb) за да позволи вмъкването на синхроимпулс (SYNC). След това синхроимпулсът ще бъде използван от приемника за да разпредели информацията правилно по 8-те изхода.


Други реферати:
От мит към логос
Le ``philosophe`` du xviii° siecle
Опорно-двигателна система. Скелет
Осигуряване на клетката с енергия
Оцеляването на растенията


Изтегли рефератаОцеляването на растенията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия