Оптимална настройка на регулатори по зададена степен на затихванеОптимална настройка на регулатори по зададена степен на затихванеЦел на упражнението: Запознаване с един от инженерните методи за оптимална настройка при зададена степен на затихване , на база на разработените от А.С.Масленников номограми за определяне на оптималните параметри на ПИД – регулатори. Изследване на качествените показатели на САР въз основа на преходните процеси, получени с оптималните параметри на регулатора.1.Теоретични положения


В практиката съществуват множество приблизителни (експресни) методи, с помощта на които значително се опростява процедурата за синтез на системи за управление. Затова пък те се характеризират с получаването на сравнително занижени качествени показатели, поради което в процеса на работа регулаторите се донастройват.

Експресните методи изискват минимално количество предварителна информация, при което:

- Математичният модел на обекта е типов, с минимален брой параметри, като най-често е от вида:

- за обекти със саморегулиране; (1)

- за обекти без саморегулиране. (2)

Обикновено

  • Регулаторът е с идеален П -, И -, ПИ -, ПИД – алгоритъм или типов нелинеен закон.

  • Смущенията се приемат за детерминирани и като правило постъпващи на входа на обекта.

  • Критериите се свеждат до изискване за преходен процес с: минимум на интегрално – квадратичната грешка, 20% пререгулиране, апериодичен преходен процес, минимално динамично отклонение, минимално време на регулиране и др.

Естествено е желанието при всички условия на работа на САР да се обезпечат минимални значения на динамичното отклонение от зададената стойност, време на регулиране и статична грешка. Но за много обекти това е свързано с използването на скъпоструваща техника и сложна апаратура. В същото време такива твърди изисквания към качеството на регулиране не винаги са действително необходими от условията на технологичния процес. Затова при определяне на изискванията към към качеството на регулиране и избора на технически средства трябва да се постига известен компромис между желанието да се обезпечи най-доброто качество на регулиране и икономическата целесъобразност от създаването на сложна система за автоматично регулиране. Това е особено важно при използването на инженерните методи за оптимална настройка, където качествените показатели са занижени.
2. Схема на опитната постановка

Схемата е показана на фиг.5:


Други реферати:
Светът на Йордан Йовков
Опълченците на Шипка
Свобода и самота в поезията на Ботев
От обсерваторията до гарата
С какво ни трогва и завладява Гунчо


Изтегли рефератаС какво ни трогва и завладява Гунчо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия