Опълченците на Шипка

Опълченците на Шипка


Одата „Опълченците на Шипка” композиционно присъства в цикъла в мига между пораженията и победата. Тази творба е ключова за разбирането на епопеята. До голяма степен има обобщаващ характер. Одата започва с изживяване на погромите на българския народ „нека носим йоще срама по челото... нека ни отрича историята...новий Батак”. Заключителното четиристишие „И днес йощ... от век на век” се връща към началото на произведението. Това става с прехода от срама към славата, от лошия спомен към георичната легенда на вековете. Този преход се извършва между общи опорни точки.


И днес йощ Балкана – нека носим йоще срама

И славата му дивна.. от век на век – нека ни отрича историята, нека спомня тоз ден бурен – нека спомен люти от дни на позор


Наред с противопоставянето на началните и крайни строфи последните 4 стиха обединяват в едно мотивите на цялата ода.


Щом буря захваща – буря подир буря, рояк след рояк

Шуми и препраща – душманските орди, бесни и шумещи

Като някои ек – топовете екнат

От урва на урва – гъсти орди лазят по урвата дива

Славата му дивна – по урвата дива


Последното четиристишие е медиатор между трагичните провали на миналото и победата между срама и славата. Двете думи „нека” и „нищо” бележат най-ниските точки, на погрома и същевременно най-смелото противопоставяне. В първата част „нека” се повтаря седемкратно като изтъква най-болните места в националната ни история. „Нищо” прозвучава в мига, когато поражението надвисва над поредното усили на българите „три дни вече се бият, но помощ не идва... нищо. Те ще паднат, но честно, без страх”. Пътят от срама към славата е между поражението и победата. Поражението не е означено, защото трагичните събития от Беласица и Батак не са срамни за българите. Напротив, те са издигнати до общочовешката борба за свобода. Това се постига чрез сравнението с термополите.


Композиция – одата е триделна, състои се от встъпителна част за историческата съдба на България. Втора същинска част, която описва три дневната битка и заключително 4стишие, което е обобщаващо и е насочено към паметта на нацията. Това 4стишие влиза е диалог със заглавието на цикъла, във всяка отделна част на произведението се сблъскватдве различни събития, състояния или оценки и се обособяват по две контрастно противоположни подчасти. Първите 13 стиха на 1вата част са групирани околко „нека”. Те съживяват спомена за най-черните страници от българската история. Тяхната кулминация в средата на 1вата част се въвежда противоположно със съюза „но”. „но ний знаем, че нашето недавно има нещо ново, има нещо славно”. В този момент 1вата подчаст се пречупва и се въвежда нейният контраст, изграден чрез спомена за подвига край връх Шипка. Подобно е и


Други реферати:
Поведение на туристическата фирма в условията на несъвършена конкуренция
Развитие на еко, ловен и риболовен туризъм
Позициониране на продукта на пазара на туризма общометодологични и специфични въпроси
Отчет за лятна курсова практика в хотелски комплекс
Основни особености на ресурсния потенциал за развитие на туризма и отдиха в България


Изтегли рефератаОсновни особености на ресурсния потенциал за развитие на туризма и отдиха в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия