Организационен проект на предприятие за производство на хляб и макаронени изделияТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т


Катедра: Стопански науки

Магистратура: Управление на човешките ресурси

Дисциплина: Теория на системите и организационно проектиранена тема

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА хляб и макаронени изделияДруги реферати:
Есе по екология
Гората-един застрашен свят
Гората и нейното опазване
Да опазим България чиста
Екологични проблеми на съвременна България


Изтегли рефератаЕкологични проблеми на съвременна България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия