Организационна история на БА(3-ЧАСТ)

Организационна история на БА
2-ра армия Към 15 септември 1915 г. е в състав: 7-а рилска, 3-а балканска, 2-а тракийска дивизия, 5-а дунавска дивизия, 11-а македонска пехотни дивизии, конната дивизия с 2-ра и 4-а бригади, 3 гранични дружини и армейски части. Общо: 2875 офицери и лекари, 225 091 подофицери и войници, 123 678 пушки, 109 картечници, 188 полски сс оръдия, 78 планински сс оръдия, 30 полски не сс оръдия, 28 гаубици и 5 прожектора. На 16 октомври 1918 г. щабът на 2-ра армия се демобилизира и се реорганизира във 2-ра военноинспекционна област.
1-ва армия Към 15 септември 1915 г. тя има състав: 1-ва софийска, 6-а бдинска, 8-а тунджанска, 9-а плевенска пехотни дивизии, 1-ва конна бригада, 2-ри конен полк, 1-ви гаубичен полк, артилерийски полк, 1-ва, 2-ра, 19-и, 20-и гранични дружини, 1-и полицейски ескадрон, колоездачна рота, телеграфна рота, радиотелеграфно отделение прожекторно отделение, автомобилно отделение, артилерийска работилница. Към армията е придадена аеропланната дружина. Общ състав: 2848 офицери, 192 659 подофицери и войници, 104 366 пушки, 383 оръдия, 108 картечници. През 1918 г. към нея се формира картечно училище. На 15 октомври 1918г. е демобилизирана в София.
4-та армия Формирана на 25 ноември 1917 г. в състав от 10-а пехотна беломорска дивизия и 2-ра конна дивизия. През декември 1917 г. се формира Управление на артилерията към армията, а към него се създава картечно училище. То се закрива през октомври 1918 г., когато се разформирова 4-а армия и се реорганизира в Щаб на 4-а военна инспекция.
6-та пехотна бдинска дивизия Формирана на 1 януари 1892 г. във Враца в състав от 2-ра пеша бригада (3-и, 15-и, 35-и, 36-и, 51-ви, 52-ри пехотни полкове), 2-ри и 19-и дивизионни артилерийски полкове и 6-о дивизионно интенданство. През август 1913 г. е демобилизирана. През септември 1915 г. е мобилизирана и участвува в Първата световна война. Разформирована е през октомври 1918 г.
2-ра пехотна тракийска дивизия Формирана през 1886 г. като 5-а бригада, а през 1892 г. се преименува във 2-а пехотна тракийска дивизия в състав: 9-и, 21-ви, 27-и, 28-и, 39-и и 40-и пехотни полкове, 3-и артилерийски полк, 1-ва, 2-ра, 3-а пехотни бригади. Участвува в Балканските войни и Първата световна война. През 1919 г. се трансформира в пехотен полк.
Оперативният отдел е наследник на оперативното отделение, формирано през 1890 г. С указ № 55/1897 г. се числи към Генералния щаб, а със заповед № 446/1907 г. — към Щаба на армията. Състав: оперативна секция, разузнавателна секция, военни съобщения, информационно-цензурна секция, интендантска
секция.
3-та армия Към 15 септември 1915 г. армията е в състав: 4-а преславска дивизия, 5-а дунавска пехотни дивизия, 3-а конна бригада, Ломският, Оряховският, Гигенският, Сомовитският, Никоиолският, Свищовският, Разградският и Бургаският гарнизони заедно с Видинския, Русенския, Шуменския и Варненския укрепени пунктове. По-късно (ноември) от Ломския, Орях овения, Гигенския, Никопол-ския, Сомовитския гарнизони, три маршови полка, едно скорострелно отделение, 1-конен полк и Видинския укрепен пункт е формирана 12-а сборна пехотна дивизия с щаб в Плевен. Във войната срещу Румъния 3-а армия е усилена с 1-а софийска дивизия, 6-а бдинска пехотна дивизия и 1-а конна дивизия. Общ състав: 2086 офицери, 140 248 подофицери и войници, 88 753 пушки, 5720 карабини, 141 картечници, 401 оръдия, 30 815 коня. Демобилизирана е на 6 ноември 1918 г. И окончателно разформирана на 1 юли 1919 г.
Военносанитарна част Санитарната помощ във войската се ръководи и организира от Военно-саиитарната част при Министерството на войната. Под това название тя съществува от 1903 до 1929 г. През Първата световна война освен дивизионни, полски и етапни лечебници се организират войнишки санаториуми и Инвалиден дом.
Беломорска артилерия Военновременно формирование под названието „Крепостно-обсадна артилерия" (1913—-1918). От 20 октомври 1917 г. влиза в Щаба на Беломорската отбрана и функционира като Щаб на началника на артилерията в отбраната. Разформирована на 1 октомври 1918 г.


Други реферати:
Възникване на радиото
Двутактови масла
Звукови вълни
Излитане
Мотокари влекачи


Изтегли рефератаМотокари влекачи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия