Основи на компютърното моделиране

Фиг. 1.1. Блок схема на телекомуникационна система

Поддържането на голям брой трафични източници (аудио, видео, пакетни данни) с разнообразни характеристики (действителна, променлива, постоянна скорост) налага силно опростяване и абстракция на реалните процеси. При това моделирането се ограничава от случайни стохастични процеси и апроксимация на разпределението на реалните системни величини.

Нека стохастичният процес Х{Xn:n≥1} е ковариационен и стационарен в широк смисъл, т.е. математическото очакване Е[Xn], дисперсията D[Xn], и функцията на автоковариация Cov[Xn, Xn+q] на процеса се определят съгласно (1.1),


[email protected]

Microsoft VISIO

(1.1)
Други реферати:
Баба Тонка
Дипломацията на княз Борис I
Начало, ход и край на Въстанието на Братятя Петър и Асен в Търново през 1185-1187 г
Княз Александър първи Батенберг
Българското църковно-национално движение (1875-1878г)


Изтегли рефератаБългарското църковно-национално движение (1875-1878г) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия