Основи на управлението-Същност на управлението

Лекция 1

3.10.2008 г.


Десислава Серафимова Основи на управлението учебник син цвят

Два въпроса от конспекта 31 и 32 въпрос ги няма в учебника


Същност на Управлението
Дефиниция какво е Управление: Процес на планиране организиране мотивиране и контрол необходими за формулирането и достигане на целите на организацията

Друго определение : „Управлението е особен вид дейност която превръща неорганизирана тълпа в ефиктивна целенасочена и производителна група” Питър Драктър.

Още една дефиниция: Процес на работа с и чрез други хора за постигане целите на организацията в непрекъснато променяща се среда. Основното в този процес е ефиктивното и ефикасно използване на ограничените ресурси

Ефективност когато крайните резултати съвпадат с първоначалните цели

Ефикасен когато ограничените ресурси се използват рационално за постигане на целите


Управлението е социален процес със следните характеристики:

 1. Необходимо е да има някой който да въздейства (ръководи) наричащ се Субект на управлението

 2. Необходимо е да има обект върху който да се въздейства ( конкретно лице, цех отдел предприятие)

 3. Трябва да има предварително дефинирана цел(цели)

Тези характеристики формират схема на управление


Субекта на управление може да бъде директор, административен директор, продуктов мениджър, бранд мениждър.Всеки субект на управление изпълнява фунцкиите планиране организиране мотивиране и контрол. Във функцията планиране са включени дейностите по целеполагане (определяне на целите). Определянето на целите може да се осъществи от субекта на управлението или да бъдат формулирани и спуснати за изпълнение от друг субект по високо стоящ в йерархията

Обекта на управление има следните характеристики

 1. Има определени граници - обекта на управление е ограничен от всички останали субекти на управление

 2. Има определено предназначение –

 3. Има определени връзки със субекта на управление и с други обекти и/или субекти които принадлежат към външната среда


 1. Функции на управление – има два управленски подхода

  1. Фунцкионален подход

  2. Ролеви подход


Функционален подход

Според функционалният подход управлението представлява цикличен процес който включва последователно изпълнение на основни изпълненски функции а именно планиране организиране мотивиране и контрол

 1. Равнища на управление и видове ръководители различават се по два критерия : йерархични равнища ( вертикално разделение) и по области ( хоризонтално разделение на труда)


Други реферати:
Принцип на телевизията
Въведение в политическата психология
Форми в Access
GRID Мрежа
Генеративност и стагнация


Изтегли рефератаГенеративност и стагнация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия