Основи на управлението-възникване и управление на земеделската ферма


Основи на управлението

Тема 1

Управлението и функционирането на земеделската ферма


1. Същност на управлението

- човешка деиност за ръководство на процеси

- като самото ръководство на дадена структура

2. Ресурси използвани в определена деиност

- Агробизнеса са растения, животни, семена, торове, машини ...

3. Цел на управлението - ресурсите да бъдат вкарани в ръководството. От тяхното използване да се получи продукт, доход, печалба.

4. Управлението като процес е въздеиствие на субекта на управление, върху обекта на управление с цел постигане печалба.

5. Субект на управление - управленски орган, общо събрание, управленски съвет, директор и замесници.

6. Обект на управление - ресурсите, земя и други.

7. Специфика на управлението, влияние на природните условия, отчитане на този фактор при избор направление на бизнес, сезонност на културата , технологии, няколко производства, организация на производство – навременно извършване. Извършване на агромероприятия, условия на работен персонал, различия в релефа под сериозно внимание, определена техника, траини насаждения.

8. Биологично производство

– Растения и животни;

- различни сортове, видове, различна технология

9. Агробизнес в тип фермерски стил – семеен бизнес

- мащаба на управлението на бизнеса съобразен с особеностите на семеиството. Планиране с години.

10. Субсидиране на земеделието – в Европа без субсидии земеделието загива. САЩ, Канада, Австралиа без субсидии сами се издържат. Япония до 80% субсидии.


Тема 2

Организационо управленски структури

( структура на управлението )


1. Организация – същност, тълкувания

а) като самата организационна структура ( ферма, колеж, фирма )

б)равнище на организираност на бизнеса

2. Организационно управленска структура – строеж. Всяко управление има определен вид структура.

-общо събрани

- управленски съвет

- Директор

- Заместник Директор

- Заместници

-Специалисти

3. Елементи на организационно управленската страна – месторазположението, стъпалото на което се намира управленския орган.

4. Брой звена на управление – по – малко звена, по – добро управление.


Други реферати:
Жанрова система на Ренесансовата литература
Мотивът за отмъщението и омразата в Ромео и Жулиета и Хамлет
Символизъм
Романа Дон Кихот-картина на Испания
Петко Славейков


Изтегли рефератаПетко Славейков - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия